Referensburar ökar kunskapen om viltbetets påverkan – första mätningen för 2022 gjord

För att öka kunskapen om viltbete och dess påverkan har markägare och lokalavdelningar haft möjlighet att sätta upp en referensbur i vall eller spannmål. Under växtodlingssäsongen kommer utvecklingen följas kontinuerligt genom att fotografera, mätas volymer och dokumentera. Utöver dessa initiativ så sker också tre större mätningar inom LRF Jönköpings län & LRF Sydost.

Tre större mätningar igång

Under 2022 är det tre större mätningar igång med 15-20 burar per fastighet/mätområde med syfte att ge mer säkrare mätningar för att se skadornas omfattning på gårdsnivå.

De finns placerade i Dalhem i norra Kalmar län, Vetlanda i Jönköpings län och på sydöstra Öland. Placeringen har skett slumpvis genom att rita ett rutnät över åkermarken, numrera och låta slumpgenerator dra 20 nummer. Mätningarna sköts av oberoende part.

Resultaten av mätningar i första skörden visar på 31 % bortfall av förstaskörd i Dalhem och 7% bortfall i Vetlanda. (På Öland är alla burar placerade i spannmål och mätning har ännu inte gjorts).

- Resultatet i Dalhem ser vi beror på stora populationer av dovhjort. I Vetlanda är det vildsvin, men även lite hjort som påverkar markerna. Det rapporterades av synliga vildvinsskador på andra delar av fastigheten men inte just där burarna placerats, säger Dan Sandberg, regionalt sakkunnig viltfrågor LRF Syd.

Toleransnivå för viltskador i jordbruket

Viltbetesburarna är ett led i att öka kunskapen om viltbetes och dess påverkan. Viltskadorna varierar kraftigt mellan län, kommuner, socknar och grannar i Sverige. Denna skadevariation försvårar för de med omfattande viltskador att få gehör för åtgärder som minskar skadorna. Det är därför viktigt med en uppfattning om vad som är en tolerabel nivå för viltskador, det vill säga en nivå som de med lite skador liksom de med mycket skador och övriga parter i viltförvaltningen kan förhålla sig till.

Utifrån beräkningar från Ludvig & Co har LRF gjort bedömningen att toleransnivån för enskilda lantbruksföretag ska ligga på 4 procent på gårdsnivå och på 2 procent på nationell nivå.

Läs mer om toleransnivåerna här!

Har du en bur?

Vi önskar också komma i kontakt med dig som på eget initiativ har byggt upp burar eller mäter viltskador på annat sätt.

Läs mer om betesburar och hur du kan bygga en egen

Hör av dig!

Hör av dig till Dan Sandberg, 010-184 42 02 dan.sandberg@lrf.se