LRF Mälardalens styrelse bjöd in riksdagsbänken för Uppsala län till ett besök på Husby gård i Örsundsbro. Det blev ett bra besök som behandlade en rad frågor som är viktiga för LRF.

Birgitta Ulväng driver lantbruket på Husby gård, en verksamhet med får, kor och spannmål. Hon är också ledamot i LRF Mälardalens regionstyrelse. Tomas Olsson, regionstyrelsens ordförande, var också med under besöket, tillsammans med Helena Åkerberg Hammarström, regionchef LRF Mitt.

Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen
Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen
Birgitta Ulväng

Just den breda och varierade verksamheten gav upphov till en rad bra och intressanta diskussioner. Vikten av EU för det svenska jord- och skogsbruken och hur vi måste försöka vara med så tidigt i de olika processerna nere i Bryssel diskuterades. Hur teknikintensivt jord- och skogsbruk är i dag behandlades också. Granbarkborrens framfart aktualiserades genom att gården precis har avverkat en del av sitt bestånd pga. angrepp från granbarkborre.

Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen

Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen

Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen

Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen

Tomas Olsson

Det stora behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna aktualiserades av LRF Mälardalen. Specifikt hur det är svårt att hitta arbetskraft som vill ta sig an de ibland fysiskt krävande jobben på gårdar och i skogen. 

Alla var ense om vikten av att köpa svenska livsmedel, och besöket visade upp precis det, svensk livsmedelsproduktion. En uppdaterad livsmedelsstrategi behövs och den måste börja märkas på gårdsnivå, var ett viktigt medskick från LRF till politikerna.

Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen
Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen

Från Uppsala läns riksdagsbänk deltog Catarina Deremar (C), Lina Nordquist (L), David Perez (SD) och Ilona Szatmári Waldau (V). 

Huvudsyftet med dagens gårdsbesök var att lära känna varandra och diskutera viktiga frågor. Det syftet tycker vi uppnåddes i dag, och vi hoppas politikerna tycker detsamma. Vi tackar alla för deras deltagande i dag och hoppas vi kan ses snart igen.

Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen
Catarina Deremar (C), Ilona Szatmári Waldau (V), Lina Nordquist (L), Helena Åkerberg Hammarström (LRF), David Perez (SD), Tomas Olsson (LRF)