Riksdagsseminarium om landsbygdsresurser i kris

Kårböle efter brand

LRF Entreprenad är medarrangör av ett seminarium i Riksdagen om landsbygdsresurser, det vill säga de lantbrukare och entreprenadföretagare som ställt sig och sina maskiner till Räddningstjänsternas förfogade.

Seminariet skedde mot bakgrund av de stora skogsbränder som drabbat Sverige på senare år där lantbrukare har gjort värdefulla insatser tack vare sina kunskaper och sin lokalkännedom.

Medverkande i seminariet var bland andra MSB, Räddningstjänsten, Maskinring Småland och Farmartjänst.Från politiken deltar Niklas Karlsson (S) och Mikael Oscarsson (KD) i den avslutande paneldiskussionen.

Läs mer i filen uppe till höger.
Här kan du se seminariet i efterhand