Så fungerar nya LRF Öst

Nya LRF Öst tar nu form. Sedan den 7 juni är Gotland, tillsammans med Östergötland, Södermanland och Örebro en gemensam administrativ enhet. Regionstyrelser, kommungrupper och lokalavdelningar berörs inte. Men några nyheter följer med utvidgningen.

Det var ett intensivt program som kollegorna på Gotland satt samman när personal och förtroendevalda möttes på Gotland Grönt Centrum och Fårö för personalkonferens med studiebesök under tre dagar. Många utmaningar och frågor är lika, en del unika frågor finns för respektive region. Det stod klart efter presentationsrundan.

LRF region Gotland välkomnade att de nu får tillgång till sakkunniga inom många områden som samhällsbyggnad, vatten och miljö, vilt och skog samt energi och hållbarhet. Det ger en styrka i det näringspolitiska arbetet.

Utskotten ses över och utvecklas

Strukturen med utskott som använts inom Öst kommer att bestå men ses över och utvecklas för att passa det arbetet som är i fokus framåt. Här finns representanter från varje regionstyrelse, ungdomen och sakkunnig tjänsteperson.

Utskotten lägger aktivitetsplanen, rapporterar till regionstyrelse och driver verksamheten framåt. De fyra regionerna i LRF Öst får även tillgång till två kommunikatörer med en som driver och utvecklar medlemskommunikationen medan den andre arbetar med opinionsbildning och konsumentkommunikation.

Studiebesök på Ejmunds Gård & Såg och Graute gård

Ett studiebesök gick till Ejmunds Gård & Såg som drivs i sjätte generationen av Märtha och Pontus Norman och erbjuder hängmörat kött av hög kvalitet, direkt från gården. Konferensen hölls på Stora Gåsemora där kärnverksamheten gått från mjölkgård till besöksnäring med stora middagar, logi, bröllop, event och konserter.

Nästa stopp blev hos Jenny Andersson och Kjell Nilsson på Graute gård vid Hejnum med tackor, gotlandsfår och omfattande dikoproduktion. Genom åren har de fått många utmärkelser och priser för sin skinnkvalité. Även här finns en gårdsbutik som lockar över 15 000 kunder per år.

Besök hos Andreas Nypelius

Gotlandskonferensen avslutades hos regionordförande Andreas Nypelius som visade upp sin gård i Lokrume utanför Visby. Han berättade om verksamheten som spannmålsbonde, satsningen på snittblommor, solrosor och grönsaker men också behovet av att ha engagemang och en hög nivå av aktiviteter och kompetens i organisationen.

Carl Selling