Så gick det för LRF Jönköpings läns motioner

Fyra motioner från LRF Jönköpings läns behandlades på årets riksförbundsstämma, vilken äntligen genomfördes som en helt fysisk stämma på Sånga-Säby. Här kan du läsa hur det gick för motionerna från LRF Jönköpings län.

- Efter två dagar av intensiv och engagerad debatt på en efterlängtad fysisk stämma, kan vi konstatera att många av motionerna från Jönköping har haft framgång och vunnit gehör vid riksförbundsstämman. Mycket diskussioner och synpunkter, även om det i många frågor rådde ganska stor enighet. En enighet som till stor del berodde på väldigt bra och utvecklade svar från riksstyrelsen. Ändå blev det trångt med tid för att hinna med alla 43 motionsbeslut. Två dagar med intensiva förhandlingar, god mat, trevligt sällskap och inte minst en härlig känsla av kraften i LRF

// Karin Nalbin, ordförande LRF Jönköpings län

På årets riksförbunsstämma behandlades följande motioner från LRF Jönköpings län:

Skapa möjligheter för fler företag inom de gröna näringarna (Jönköping 2)

Stämman beslutade: Att LRF utvecklar arbetet med att sprida de företagsmöjligheter som finns inom de gröna näringarna samt Att med bifall till LRF Jönköping motions intentioner i andra att-satsen uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att underlätta ägarskriften inom de gröna näringarna.

Intrångsersättning i skogsmark (Jönköping 3)

Stämman beslutade: Att avslå motionens första yrkande samt Att bifalla intentioneni motionens andra yrkande och utreda m en "arrendeersättning" kan vara ett alternativ till den ersättning markägaren får vid intrångsersättning samt att undersöka hur intrångsersättning kan göras mer heltäckande.

Fotosyntesen och klimatberäkningar (Jönköping 1)

Stämman beslutade: Att avslå LRF Jönköpings första yrkande samt Att motionens andra yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Jordbrukspolitiken är ett konsumenstöd (Jönköping 4)

Stämman beslutade: Att motionens intentioner bifalls i frågan om att kommunicera att CAP är till nytta för konsumenterna samt Att motionen anses i övrigt besvarad med vad styrelsen anfört i frågan om positionen om att arbeta för att hästen ska bli en del av kompensationsstödet.

Här kan du ta del av motionsbesluten från regionstämman LRF Jönköpings län 2022.

Här kan du se stämman i efterhand