Så utökar du din grisproduktion

Nu finns en vägledning som fungerar som en uppslagsbok för grisbönder som befinner sig i byggnads- och investeringsfasen av sin verksamhet.

Smågrisar i halm
Vägledning är framtagen av Gotlands Slagteri tillsammans med bland andra RISE, Gård- och djurhälsan och innehåller checklistor, mallar, beräkningsverktyg och mycket annat. Och även om den är ett Leader-projekt för Gotland så fungerar råden och verktygen för grisföretagare i hela landet.

Här kan du läsa mer och ladda ner vägledningen.