Säg hej till Stefan!

Stefan Hansson är Sveriges Stärkelseproducenters representant i LRF Växtodling. För Stefan har lantbruk och växtodling alltid varit det självklara valet i livet – trots att han inte är uppväxt på en gård. I den här intervjun delar han med sig av hur han tror att svensk växtodling ser ut om 10 år och vilka han tror är de största möjligheterna för svensk växtodling.

Berätta om dig och ditt intresse för växtodling?
– Jag är inte uppväxt på lantbruk men var med och hjälpte till så fort jag fick chansen på gårdar i bygden. När jag var 18 år började jag arrendera lite mark själv, sedan blev det två år på Alnarp och en lantmästarexamen. Åtta år på Lantmännen som växtodlingssäljare, tolv år på kemiföretaget Bayer ledde mig vidare in att jobba fullt ut med min ”favoritgröda” potatis. Sedan cirka ett och ett havt år tillbaka har jag nu varit anställd på Lyckeby där jag huvudsakligen arbetar med odlingsutveckling och rådgivning.

– Parallellt med mina olika anställningar har jag succesivt drivit och byggt upp mitt lantbruksföretag som är inriktat på produktion av utsädespotatis, sockerbetor och spannmålsodling. Jag bor tillsammans med min fru och tre barn cirka två mil nordost om Lund.

Vilka är de största möjligheterna för svensk växtodling?
– Det bedrivs generellt ett sunt lantbruk i Sverige jämfört med övriga Europa, med bra växtföljder och inte lika ”överodlat” som i en del länder. I Sverige har vi ett långsiktigt tänkande när det gäller växtföljder och odling.

Vilka är de viktigaste frågorna som LRF Växtodling driver just nu?
– LRF stöttar och driver frågan för en effektivare livsmedelsproduktion i framtiden – som till exempel CRISPR-tekniken, så kallat gensaxen, är en otrolig viktig del av. Kommande CAP-reformen är också viktig och hur den ska anpassas efter våra förhållanden, samt glyfosat och hur vi kommer att använda det i framtiden i Sverige.

Hur tror du svensk växtodling ser ut om 10 år, vilka är de största förändringar som har skett till dess?
– Att CRISPR-tekniken kommer användas i stor utsträckning och att tekniken anses vara en godkänd förädlingsteknik. Jag hoppas att den ska kunna bli en naturlig del av svensk växtodling och växtförädling.

Vad tror du att vi odlar i Sverige om 10 år?
– Jag tror och hoppas vi kan få upp vår självförsörjningsgrad tack vare bättre upplysta konsumenter. På så sätt kommer konsumenterna att anpassa sig mer till vad vi kan odla i Sverige. Jag tror även att vi kommer kunna odla och producera mer av de grödor och livsmedel som i dag fraktas över halva jordklotet för att kunna förse konsumenter med det de efterfrågar.

Vad betyder LRF Växtodlings arbete för din organisation?
– LRF Växtodlings arbete är väldigt viktigt för svenskt jordbruks framtid av många anledningar. Men framförallt så är det tryggt att ha en organisation som kan påverka, driva och utveckla frågor för våra svenska jordbruksförutsättningar.