Samverka och använd sunt förnuft

Det är banne mig dags för politiker och beslutsfattare att visa att bonden är det viktigaste vi har.

Varför?

Sverige är vackert, skog och åker om vartannat. Men också hus i behov av upprustning, bättre vägar och fungerande mobiltäckning.

Det behövs mer företagare och boende på landet. Men vilka vill flytta eller återvända om det basala inte fungerar? Visserligen är landsbygdens folk handlingskraftigt men långt till skola och affär kan avskräcka den mest intresserade.

Sen kommer något elnätsbolag på att det ska byggas en ny kraftledning rätt framför din utsikt.

Eller länsstyrelsen som hävdar att din mark ska bli naturreservat och har du lyckan att ha en sjö på din fastighet så får du inte stycka av en strandnära tomt.

Gnäll? Ja men berättigat. Äganderätten hotas alltmer av olika myndigheter.

Som markägare anses du vara en buse som inte bryr dig om biologisk mångfald och vackra vyer. I överhetens ögon skövlar du allt.

I mina ögon är det precis tvärtom, men bonden använder inte så fina ord som byråkraten när hen talar om sina åkrar, skogar, ängar och inte minst om sina djur. Varför kan inte samhällsplaneringen ske i samförstånd och med öppna kort? Samverka med de boende och använd sunt förnuft.

Välunderhållna vägar där två lastbilar kan mötas, elnät i kabel (oavsett spänningsnivå), stabil mobiltäckning, fungerande skola och äldreomsorg. Det borde vara lägsta acceptabla nivå.

”Vi på landet är inte värda något” sa en bonde till mig. Det är banne mig dags för politiker och beslutsfattare att visa att bonden är det viktigaste vi har."

Birgit Jönsson