Ser generationsskiftet komma

Bonden i skolan Geddeholm

Lantbruket är en otroligt viktig näring på Gotland, vid sidan av besöksnäringen. Det menar landsbygdsdirektör Sanna Palomaa som ser behovet av att oftare ta tempen på Den gröna näringen.

Landsbygdsdirektör Sanna Palomaa gillar det hon ser. Den gotländska bonden är stolt. Ofta lite klurig och inte rädd för att prova något nytt. Utmärkande är samarbetskulturen. Man hjälps åt över gränser och i nätverk.

Men så har det hänt saker. På kort tid har vi fått hantera pandemin, brist på vissa insatsvaror som lett till en kostnadskris. Till detta ska även kriget i Ukraina läggas.

Hur mår lantbruket på Gotland?

– Vi får signaler från våra olika inriktningar, men på djupet vi vet inte riktigt. Tillsammans med LRF och några andra ska vi ta fram en modell. Vi behöver ett verktyg som kan ge oss en korrekt lägesbild med underlag, så vi kan analysera situationen och göra det som krävs, menar Sanna.

– Vi står inför ett viktigt generationsskifte, som måste hanteras. På Gotland finns en mängd aktiva lantbruk som är små eller medelstora. Viktiga för varandra och andra. Lantbruken är som länkar i en kedja, säger hon.

– För Gotland är detta extra viktigt, vare sig vi talar om slakteriet eller färjetrafiken. De måste ha ett underlag. För många företagare här på ön är lantbruket en viktig inkomstkälla. Och för Sverige som helhet får det konsekvenser om vi tappar livsmedelsproducenter, konstaterar Sanna.