Skogsägare och sakkunniga samlades till träff om borrarna

Södermanland är det län i landet som är värst drabbat av granbarkborren. Problemen fortsätter och markägare får i och med det förändrade förutsättningar för sin skogliga planering. Skadorna innebär också stora ekonomiska konsekvenser. Skogsägare i Södermanland delar utmaningarna i att hantera angripen skog och hur man ska föryngra och sköta skogen framöver i ett alltmer utmanande klimat. Den 6 december bjöd LRF Södermanland in medlemmar till en träff för att diskutera granbarkborren.

LRF Södermanland bjöd in till träffen då man såg ett behov av att träffas för att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper, diskutera framtiden och förhållningssätt med skogsägarkollegor och sakkunniga. Träffen hette ”Granbarkborre stressar både gran och människa” och hölls i Wattrangsborg i Björnlunda.

Lägesrapport med prognos och tips framåt

Under träffen fick deltagarna en lägesrapport med prognos och tips framåt av Mattias Sparf, Skogsstyrelsen, för projektet Stoppa Borrarna och Mattias Engman, distrikt Södermanland. Mellanskog pratade om resurser och marknad, Landshypotek informerade om hur banken tänker kring drabbade fastigheter och Elisabeth Brinkman från Viljalysa berättade om att ta ledarskap över sin egen situation.   

På plats var också Studieförbundet Vuxenskolan som tog emot anmälningar om man ville uppdatera sina kunskaper och ta motorsågskörkort.

Stefan Wistrand var där som engagerad i Säker arbetsmiljö och LRF bondekompis.

- Det var en intressant träff med talare som skapade engagemang. Cirka 40 personer var på plats och ekonomin togs upp som en bit som är viktig att tänka på framöver, säger han.

Var försiktig vid avverkning

Stefan hann inte med någon punkt under kvällen, men har ett viktigt medskick vad gäller säker arbetsmiljö när man tar ner granar angripna av granbarkborren. När man avverkar granar som angripits av granbarkborre är det viktigt att tänka sig för då granen inte beter sig som en frisk gran när den tas ner.

- Granbarkborreträd är spröda och grenarna är stela som blixtlås. Sprödheten gör att träden lätt går av. Det gör det riskabelt att ta ner dem. Försök därför att ta in en maskin i de här områdena med träd som drabbats av granbarkborre, säger han.

Han rekommenderar denna film om hur man söker och säkert avverkar barkborreträd.

Granbarkborrar - YouTube

Fortsätt att diskutera

Anna Åman, sakkunnig skog och vilt i LRF Öst, säger att ett viktigt medskick efter kvällen är att ta ledarskap över sin egen situation, genom att ta reda på hur granbarkborren påverkar sin skog och vad man kan göra.

- Kom också ihåg att du inte är ensam. Fortsätt att diskutera med andra drabbade, ta hjälp av varandra och de som medverkade under kvällen, säger hon.

Man kan också höra av sig till LRFs bondekompisar om man känner att man behöver någon att prata med.

- Det kan man definitivt göra. Vi kan hjälpa till med att diskutera igenom åtgärdsplaner och åtgärder, säger Stefan Wistrand.