Sök krisstöd för animaliesektorn

Mellan den 9 augusti och 20 september kan du som är producent inom animaliesektorn söka krisstöd.

Krisstödet beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller har slaktat under 2021. Stödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att utgå från 2021 års siffror.

Om 2021 års siffror av något skäl inte är representativa för din verksamhet 2022 (till exempel på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar, generationsskifte, nystart eller utökning av produktionen) så har du möjlighet att fylla i de siffror som är representativa för verksamheten 2022. Du ska ha levererat minst 30 procent fler djur till slakt under första halvåret 2022 jämfört med samma tid 2021 eller hållit i genomsnitt 30 procent fler djur under första halvåret 2022 jämfört med samma tid 2021 för att du ska få stöd utifrån 2022 års siffror. Du bör då bifoga dokumentation som bevisar att antalet djur har ökat eller att verksamheten är ny.

Ersättningsnivåer
Djurkategori Belopp/djur (kr) Beräkning av antal djur
Slaktsvin 90 Antal djur som levererats till slakt under 2021
Gris, äldre än 6 månader, för smågrisproduktion 1150 Genomsnittligt antal djur som har hållits under 2021
Mjölkkor 2700 Genomsnittligt antal djur som har hållits under 2021
Övriga hondjur av nöt, äldre än ett år 760 Genomsnittligt antal djur som har hållits under 2021
Handjur av nöt, äldre än ett år 1300 Antal djur som levererats till slakt under 2021
Får och get, äldre än ett år 200 Genomsnittligt antal djur som har hållits under 2021
 
 

Hur du beräknar genomsnittligt antal grisar och nötkreatur under 2021

Här kan du ta del av hur du beräknar genomsnittsantal för:

 • gris, äldre än 6 månader, för smågrisproduktion
 • mjölkkor
 • övriga hondjur av nöt, äldre än ett år
 • får och get, äldre än ett år.

Så beräknar du en normal uppfödningsomgång

En uppfödningsomgång kan aldrig vara större än det antal platser du har i stallet.

Exempel: Du har 1000 platser i stallet och i normalfallet har du 990 djur. Då anger du 990 i din ansökan.

Så beräknar du genomsnittligt antal djur under 2021

Så här beräknar du genomsnittligt antal djur halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis.:

 • Halvårsvis. Du hade 1000 djur under perioden1 januari – 31 juni och 800 djur under perioden 1 juli – 31 december. Räkna så här:
  (1000+800)/2 = 900 djur. Du anger 900 djur som genomsnittligt antal djur i din ansökan.

 • Kvartalsvis. Du hade 1000 djur under perioden 1 januari – 31 mars, 1000 djur perioden 1 april – 30 juni, 800 djur perioden 1 juli – 30 september, och 600 djur perioden 1 oktober – 31 december. Räkna så här:
  (1000+1000+800+600)/4 = 850 djur. Du anger 850 djur som genomsnittligt antal djur i din ansökan.

 • Månadsvis. Ta fram antalet djur per månad för 2021. Summera antalet djur och dela med 12.
 

Så mycket pengar kan du maximalt få i stöd

Reglerna för det aktuella stödet innebär att ett företag maximalt kan få stöd motsvarande 55 000 euro. Stödet är uppbyggt i två delar:

 1. en del som styrs enligt det tillfälliga ramverket för stödåtgärder kopplade till Rysslands invasion av Ukraina, max 35 000 euro
 2. en del som utgörs av stöd enligt regelverket för stöd av mindre betydelse, max 20 000 euro.

Eftersom takbeloppet är angett i euro kommer en växelkurs att fastställas vid handläggningen av stödet. 

Läs mer
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/stod-till-jordbruksforetagare/krisstod-till-jordbruket-och-yrkesfisket/krisstod-for-animaliesektorn.html