Stipendieregn till bönder i Värmland

Under två dagar delade LRF Värmland ut stipendier ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond till tre välförtjänta pristagare, det var i kategorierna Nordsvenska hästen/travverksamheten i Värmland, Ekonomi samt i kategorin SRB.

Pristagarna blev glatt överraskade när Patrik Ohlsson regionordförande för LRF Värmland och Daniel Andersson, regionsstyrelseledamot LRF Värmland och Erik Forsberg, vice ordförande för LRF Värmland dök upp, för att överlämna stipendiet och en tenntallrik som minne.

De tre pristagarna är:

Eva Magnusson Nilsson och Daniel Andersson, styrelseledamot LRF Värmland delade ut stipendiet i kategorin Nordsvenska hästen/trav. Foto: Yvonne Andersén.

Eva Magnusson Nilsson,
hon har i nära ett halvt sekel varit en viktig motor för föreningarna runt arbets- och körhästar och hästaveln i Värmland.

I den egna verksamheten med också dikor och får har alltid de Nordsvenska hästarna varit en viktig del, både för avel, körning och arbete. Många är de avkommor från Evas uppfödning som funnit nya ägare. Många är de evenemang som Eva varit drivande bakom. Många är de föreningar, möten och styrelser som Eva givit stadga med sitt engagemang, kunnande och passion för hästen och människorna runt dem. Många tusen är de timmar Eva givit häst-Värmland genom åren.

 - Evas genuina föreningsengagemang förtjänar uppskattning och uppmärksamhet och nu kommer det i form av stipendie ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond säger Daniel Andersson.

 

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmlande delade ut stipendiet till Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson i kategorin ekonomi.. Foto: Erik Evestam.

Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson fick ta emot stipendiet i kategorin Ekonomi, hon har under en lång följd av år arbetat för jord- och skogsbrukarnas integrering framåt i värdekedjorna.

I familjens såg- och hyvleriverksamhet och som redaktör för tidningen Småsågaren. Som tidigare redaktör för tidningen Hästexpo arbetade hon för hästföretagandets utveckling. Med den egna fastigheten som utgångspunkt har hon visat hur man kan bli en leverantör av besöks- konferens- och upplevelsetjänster med gårdens jord, skog, vatten och byggnader som resurser. I Gårdarna i Värmland har hon skapat en plattform och marknadsplats för många mindre livsmedelsföretagare och gårdar att nå marknader på finkrogar i Stockholm likväl som genom den nystartade gårdsbutiken på Ruds gård i Kil.

 - Kikki är en sten det inte växer någon mossa på och med sitt engagemang i olika föreningar och sammanhang sätter hon också rull på andra tidigare vilande stenar. För detta och mycket mer är Kikki en mer än väl kvalificerad mottagare av stipendie ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond, säger Patrik Ohlsson.

Daniel Karlsson uppvaktas av Erik Forsberg, vise ordförande LRF Värmland och Sofia Hedlund, Hushållningssällskapet. Foto: Yvonne Andersén.

Daniel Karlsson
fick ta emot stipendiet i kategorin SRB, han är en konörd i begreppets allra bästa mening.

Redan från tidiga tonår har Daniel haft siktet inställt på mjölkkor. Kvällslektyren har varit avelsvärderingar, blupptal och seminstatistik. Det finns vittnesmål från avelsintresserade bönder runt om i landet som haft besök av Daniel där han visat sig kunna mer om gårdens kor och tjurar än bonden själv. Genom otaliga avbytarturer hos mjölkbönder i hembygden och genom medvetna val av anställningar hos drivna mjölkföretag har han skaffat sig en god erfarenhet av värvet trots sin ringa ålder. Daniel har också haft omdömet att tidigt bekanta sig med och omge sig med goda rådgivare.

 - I vår tid, 2022, startas inte många nya mjölkföretag. Att det händer i en bygd som Högboda och med en 23-åring som företagaren och med en besättning SRB-kor är värt alla hyllningar, lyckönskningar och hejarop. Ur alla andra aspekter är Daniel också en synnerligen värdig mottagare av stipendie ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond, säger Erik Forsberg.

Clara Hyltbäck


Fakta om Ingrid & Gustaf Linders minnesfond.

Ingrid och Gustaf Linders Minnesfond instiftades av Åke Linder efter föräldrarna Ingrid och Gustaf.

Gustaf (1888-1976) var agronom och kom till Värmland som lärare på Varpnäs lantbruksskola. Där blev han 1926 rektor. 1930 blev han lantbruksförvaltare för Billeruds jordbruk i Värmland och Dalarna och 1952-1961 var han direktör för Färjestads Travsällskap. Han hade en rad förtroendeuppdrag inom jordbrukets föreningsrörelse i Värmland.

Ingrid Linder (1887-1983) var under många år i Segmon aktiv i Lottakåren och Röda Korset.

Åke Linder, Kila/Säffle var mycket engagerad i försäkringsbranschen och ingick i stiftelsens styrelse fram till sin bortgång 2018.

Stiftelsen utgörs av en aktieportfölj där avkastningen delar ut till personer som stått för goda insatser inom fyra områden:

De fyra kategorierna är:

1. Nordsvenska hästen eller travverksamheten i Värmland.

2. Nötkreatursavel hänförligt till SRB-rasen eller intresseområde i direkt anknytning till främjande av SRB-uppfödning.

3. Lantbrukets ekonomiska utveckling.

4. Allmänt inom lantbruket. Person som genom sin gärning visat duglighet inom sitt yrkesområde vilket kan vara praktiskt lantbruk eller verksamhet inom arbetsområden med anknytning till lantbruket.

Fonden består av en aktieportfölj där intäkterna utgörs av utdelningar från denna. Av intäkterna ska enligt stadgarna 80% delas ut och 20% läggas till fondens kapital.