Studiecirkel lockade många – nu planeras för en fortsättning

Det blev mer än fullt när LRF ordnade en studiecirkel om Gårdens historia och gamla kartor i Torsby tidigare i höstas. Under studiecirkeln fick deltagarna lära sig mer om laga skiften, gamla kartor och ny teknik.

– Vi hade länge tänkt att vi skulle köra en studiecirkel, men pandemin kom emellan och så hade vi svårt att hitta rätt kursledare, säger Per Täppers, ordförande i LRFs lokalavdelning i Torsby.

Men nu var det läge och lokalavdelningen tog kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan och Camilla Eriksson, som servar LRFs lokalavdelningar i Sunne och Torsby, och då började det hända saker.

– Camilla har hjälpt oss att fixa lokal och hålla i kontakten med kursledarna. Hon kom till och med hit och hjälpte oss att komma i gång och kollade så att tekniken fungerade, säger Erik Skoog som också han är engagerad i lokalavdelningen.

Vid tre tillfällen under tre veckor har deltagarna träffats och gått igenom markindelning och ägarstruktur under historien, och de har också fått instruktioner om hur man kan hitta historiska kartor via datorn. Deltagarna har också fått lära sig hur man läser lagaskiftesakter och information om gränsmarkeringar.

Vid sista tillfället gick deltagarna igenom fastighetsutredningar, samfälligheter, skattetal samt den ekonomiska kartans kvalitet.

– Urban Olmårs, som är pensionerad lantmätare, och Lars-Gunnar Jonsson, också han lantmätare, har guidat oss genom alla momenten säger Per Täppers.

Eftersom intresset blev så stort planerar lokalavdelningen att köra en fortsättning på studiecirkeln.

– Vi har varit 18 personer som gått kursen, och det visar ju att det finns ett intresse. Nu planerar vi en fortsättning i vår, där vi kanske går ut i skog och mark och tittar hur det faktiskt ser ut, säger Per Täppers.

Studiecirkeln har inte varit gratis, utan deltagarna har betalat en avgift på 500 kronor.

– Vi tyckte att det var viktigt att ta en ut avgift för att kunna anlita riktigt bra kursledare. Studieförbundet Vuxenskolan har hjälpt till med administrationen och det betyder mycket, säger Per Täppers.

Eftersom samarbetet med vuxenskolan nu flyter så bra planerar man fler studiecirklar, inte bara i lokalavdelningens regi, utan även i LRFs kommungrupp i Torsby där Per Täppers också sitter som ordförande. Där funderar de på att köra en studiecirkel i kommunkunskap.

– Vi får väl ha som mål att köra fyra studiecirklar per år med intressanta ämnen i lokalavdelningen och kommungruppen säger Per Täppers.

Clara Hyltbäck