Svensk trädgårdsodling behöver erfaren personal

Svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket har under våren fått en ovanligt framträdande roll. Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb. Mycket har fallit på plats men fortfarande saknas den ordinarie personalen på flera håll.

–Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare hårt eget arbete, och de insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund i ett pressmeddelande idag.

Två månader har gått sedan LRF flaggade för oron för stark brist på arbetskraft hos företagare inom odling av grönsaker, bär och skogsplantering.

Ryggraden i säsongsarbetet

Ännu saknas många ordinarie medarbetare, de som kommer tillbaka från år till år i huvudsak från andra EU-länder men också från till exempel Ukraina. De har över åren blivit ryggraden i säsongsarbetet för många företag och står för ungefär 20 procent av den totala säsongsarbetskraften i Sverige. Dessa erfarna medarbetare är redan anställda av företagen, men många har ännu inte lyckats resa till Sverige.

– Beskedet att utländska säsongsarbetare, även från länder utanför EU, kommer vara välkomna att komma och jobba i den samhällsviktiga jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsnäringen inger hopp. Den ordinarie säsongspersonalen behövs. Tillsammans med nya säsongsanställda kan vi säkra att årets skogsplantor kommer i jorden, och att årets grönsaker och bär blir skördade.

Flexibla lösningar

För att lösa det mest akuta har många företag omfördelat och omprioriterat bland personal och arbetsuppgifter, men också anställt ny säsongspersonal.

Olika aktörer har stöttat genom initiativ för att kanalisera personal till företagen och snabbutbildningar har startats. Nordic Choice Hotels, EU-migrant-organisationer, Malmö Stad, Stockholms Stad, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Beredskapslyftet är några av dem som ordnat strukturer för att hjälpa till med bemanning. Dessutom pågår matchningar genom Arbetsförmedlingen, framför allt direkt till odlare i Skåne.