Tack vare god djuromsorg är Sverige fritt från BVD

Sverige är nu officiellt fritt från den allvarliga sjukdomen BVD som drabbar nötkreatur hårt. Att vi har kommit så långt i vårt förebyggande arbete är helt djurböndernas förtjänst, menar Anna Forslid, smittskyddsexpert på LRF.

Komule

Jordbruksverket hyllade i sitt pressmeddelande
 också Sveriges bönder för deras hårda kamp mot BVD.

Anna Forslid konstaterar att vi har väldigt friska djur i Sverige.

– Böndernas långvariga förebyggande arbete med vård och omsorg om djuren har återigen gett resultat och stärker den svenska modellen om hur man håller djur. Det är här ett arbetssätt som vi kan exportera. Sverige är ju redan föredöme i EU när det gäller vår låga antibiotikaanvändning.

Antalet kor minskar och nu är vi nere i endast 2 800 mjölkgårdar i hela Sverige.

– Kor bidrar till så mycket positivt, som biologisk mångfald och näringsrika livsmedel. Att vi är fria från en så allvarlig nötboskapssjukdom är förstås extra viktigt i det sammanhanget. Och vi behöver fortsätta framhålla vikten av att köpa svenskt för att öka vår livsmedelsproduktion och Sveriges försörjningstrygghet, säger Anna Forslid.

BVD är en smittsam virussjukdom hos nötkreatur som orsakar nedsatt immunförsvar, hög sjuklighet hos kalvar och störningar av fruktsamhet hos kor. Frånvaron av BVD anses vara en viktig bidragande orsak till att Sverigehar så låg användning av antibiotika till kalvar.