Tänk på belysningen

Så här på hösten blir dagarna kortare, dis och dimma försämrar både sikt och synbarhet. Mörkerkörning ger 2 – 3 gånger högre olycksrisk jämfört med färd i dagsljus och i kombination med långsamtgående fordon ger det såklart ännu större risk för att något ska hända.

Hjortar springer i mörkret på en åker

I praktiken är det viktigaste att se till så belysningen verkligen fungerar. Lampor och lyktor är ju oftast fabriksmonterade så placeringen behöver man som regel inte tänka på. En rutin kan vara att i samband med annat arbete runt traktor och släp eller redskap även titta så att alla lysen verkligen lyser och att blinkers fungerar. Kolla också så att reflexer är hela och rena. Vita reflexer framåt, gula åt sidan och röda bakåt.

I ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer” TSFS 2012:97 regleras bland mycket annat vad som gäller för belysning på traktorer. Faktum är att mer än 20 sidor ägnas åt belysning och reflexer, så att det är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt råder det inget tvivel om. När det gäller efterfordon så är det reglerna i ”Vägverkets föreskrifter om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h” VVFS 2003:20 som gäller.

Mycket av detta med belysning är egentligen självklart och när det gäller släpvagnar är det inga konstigheter alls, lite klurigare är det kring övriga traktorkopplade jordbruksredskap. I föreskriften om efterfordon, kapitel 4, §19, förtydligas vad som gäller för blinkers: Efterfordon som anses vara jordbruksredskap är undantaget från kravet på körriktningsvisare i första stycket punkt 3, under förutsättning att det dragande fordonets körriktningsvisare är väl synliga bakifrån. Något sådant undantag finns inte inskrivet när det gäller bakljus.

Likaså när det gäller LGF-skylt så finns undantag för efterfordon. Kapitel 4, §22 säger: Efterfordon får användas utan LGF-skylt om ytan på LGF-skylt är väl synlig på det närmast framförvarande fordonet.

Ibland ser man gamla LGF-skyltar som är nästan helt urblekta och saknar både färg och reflexförmåga. Särskilt på släpvagnar är det viktigt att LGF-skylten verkligen syns då många trafikanter annars kan missta det för en betydligt snabbare lastbil.