Tips från kommungrupp: Bygg på rätt mark, offra inte matproduktionen

Nyligen köpte Linköpings kommun upp mer åkermark i Linghem. Kommunen har stora planer för orten. Linghem ska expandera. 700 bostäder kan komma att byggas på mark som brukas av bönder i bygden. Men LRF reagerar med kraft.

– Vi motsätter oss på inget vis en samhällsutveckling. Ny väg och passage under järnvägen har planerats sedan 1937. Trafiksituationen är inte bra, den behöver lösas. Sedan är det positivt att Linköpings kommun vill satsa på landsbygden med nya bostäder i Linghem, säger Anders Isaksson, vice ordförande i LRFs kommungrupp.

– Men man behöver inte bygga på den mest produktiva åkermarken, mark som är högavkastande. Det finns annan mark som lämpar sig bättre för byggnation. Med dagerns teknik och maskiner är det ingen match att göra bostadsmark av en bergsknalle eller utkantsmark.

Vid beräkningar visar det sig att de två mjölkgårdarna med cirka 110 respektive 80 mjölkkor levererar årsbehovet av mejeriprodukter till närmare 5 750 Linköpingsbor. Mejeriet i Linköping frågar dessutom efter fler och ökade leveranser, inte färre som det skulle bli vid exploatering av marken i Linghem.

De år som vete odlas ger skörden närmare 1,2 miljoner limpor. I en normal växtföljd med maltkorn i backen skulle över 2 miljoner flaskor öl kunna framställas eller 95 000 paket havregryn om detta odlas. Det år raps skördas kan cirka 107 kubikmeter RME produceras och från mjölkgården blir det även kött som motsvarar cirka 78 250 halvkilospaket med köttfärs.

– Vem ska föda Linköping? Varifrån ska maten komma? Detta är ändå bara mat från en etapp på 87 hektar åkermark som de planerat byggnation på. Fler etapper är tyvärr att vänta, om vi inte vänder utvecklingen. Vi har möjligheten nu, att få politikerna att riva upp en 20 år gammal plan, menar Isaksson.

– Planerna var inte bra då. Idag är de ännu sämre. Med kriget i Ukraina och krisen i Europa måste vi se till att öka matproduktionen. Vi kan inte bygga bort den mark som ger hög avkastning. Här måste Stadshuset sätta ner foten, riva upp en dålig detaljplan och tänka om. Vi måste tänka långsiktigt och värdera vår åkermark högre, tillägger Isaksson.