Tre nya ledamöter föreslås till LRF Hallands regionstyrelse

De ledamöter som föreslås är Andreas Måttgård, Steninge, Linda Ericsson, Fjärås och Joakim Dannegren, Krogsered.

Det var under förra veckan som valberedningens protokoll offentliggjordes. Du hittar protokollet här >>

- Vi föreslår omval på fyra stycken och nyval på tre stycken, tanken är att vi vill ha en bra mix av kompetenser för att bygga det bästa för framtiden. Det tycker vi att vi fått genom detta förslag, vi har varit helt eniga i valberedningen, säger Torbjörn Karlsson som är ordförande för valberedningen i LRF Halland.

Andreas Måttgård

Andreas Måttgård är 37 år, han har en son på 8 år. Andreas driver inte bara en gård utan han har 20 arrendegårdar som han råddar. Lantbruket bedriver han utifrån de regenerativa principerna. Han har 600 djur på sommaren och 400 djur på vintern. Andreas har varit med ett tag i LRF och han sitter med i lokalavdelningsstyrelsen i Slöingekretsen.

- Jag tycker att många frågor är intressanta men särskilt vatten, miljö och ekonomifrågorna. Jag gillar att se helheten och att ha ett övergripande tänk, säger Andreas.

Andreas delar gärna med sig till andra av sin kunskap.

Linda Ericsson

Linda Ericsson är 44 år, hon är lärare i botten och för 1,5 år sedan slutade hon som lärare och började arbeta hemma på gården. Tillsammans med sin man har hon fem barn och de driver gårdarna Duvehed och Gressela gård i Fjärås. På gårdarna har de spannmålsodling och slaktsvinsproduktion, de hyr också ut lägenheter och lokaler, på Duveheds gård hittar man också 8 köttdjur.

Linda har varit med i LRF i många år och innan hon fick sitt första barn satt hon med i kommungruppen.

- Jag tycker att allemansrätten är intressant, men jag skulle också vilja att LRF arbetar mer med att förmedla kunskap till lärare i skolorna om lantbruk.

Linda blev under 2020 varse om kunskapsluckan hos allmänheten, då var de tvungna att sätta upp stoppskyltar för att inte få sin raps förstörd av alla människor som ville ta en selfie. Året efter gjorde de istället iordning en selfieruta.

- Selfierutorna gjorde succé. Det var mycket uppskattat och vi samlade också in ”stickpresenter” till Barnmottagningen i Kungsbacka. I år planerar vi också att ha selfierutor och målet är att samla in pengar till ett virtuellt akvarium på barnmottagningen, vi vände något negativt till något positivt, säger Linda.

Linda driver också bloggen Duvehedsgård där människor kan följa familjens arbete på gården.

Joakim Dannegren

Joakim Dannegren, Krogsered är 35 år och har fru och 3 barn. Han bedriver mjölkproduktion tillsammans med sin pappa.

- Vi har nog haft världens längsta generationsskifte och än är det inte klart, säger Joakim och skrattar.

Tillsammans med sin pappa har han 85 kor och de brukar omkring 205 hektar åker och bete. Tillsammans med sin fru bedriver han skogsbruk.

Joakim har tidigare varit med i LRF Ungdomen och i dagsläget är han ordförande i lokalavdelningen.

- Vi är en liten avdelning med 59 medlemmar, men vi försöker att hitta på några aktiviteter om året och vi brukar också bjuda in grannavdelningarna.

Joakim tycker att många frågor är intressanta inom LRF.

- Bor man som vi gör är alla frågor inom LRF intressanta att driva, avslutar han.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige,
clara.hyltbäck@lrf.se