Ulrica, Johan och Fredrik föreslagna nya ledamöter till regionstyrelsen

Inför regionstämman den 15 mars presenteras tre nya föreslagna ledamöter till regionstyrelsen för LRF Jönköpings län. Lär känna Ulrica Björnhag, Johan Nyman och Fredrik Karlsson!

Ulrica Björnhag

ulrica björnhag_webb.jpg

En driven entreprenör och HR-specialist med fokus på innovation och hållbarhet. Jag är född och uppväxt i Uppsala, flyttade till Halmstad som tjugoåring där jag senare bildade familj. Har en fil.kand i beteendevetenskap. Är en nyfiken och engagerad person som gillar kontraster i livet. Har jobbat många år i det privata näringslivet med verksamhetsutveckling, ledarskaps och grupputveckling. Parallellt har jag drivit olika verksamheter i egen regi samt varit engagerad i ideella föreningar och som mentor. Idag arbetar jag 80 % på Domstolsverket i Jönköping. Är huvudman i Sparbanksstiftelsen Alfa, Hållbarhetsambassadör i LRF, ingår i JIGS (Jämställdhet I de Gröna näringarna) och nätverket ”Kvinnor leder” (Kvinnliga VD:ar i regionerna GGVV).

Jag bor i byn Gräshult, 5 mil söder om Jönköping där jag tillsammans med min man driver Hagshultskossorna (Kopensionat för pensionerade mjölkkor). Vi har tillsammans fem (vuxna) barn, en hund och två katter – förutom de 70 kossorna. Hela vår verksamhet bygger på hållbarhet och ett starkt engagemang för djuren, det är frågor som även engagerar mig i större sammanhang. Affärsmannaskap och entreprenörskap ligger också högt på intresselistan samt utveckling och innovation.

Johan Nyman

Johan Nyman webb.jpg
Jag driver tillsammans med min sambo skogsbruk på en gård i Burseryd i Gislaveds kommun. Jag arbetar med skog och skogsbruk, nu som skogsrådgivare på Hushållningssällskapet i Jönköping och tidigare som egenföretagare under ett antal år. Fram till februari har jag varit ledamot i LRF Gislaveds kommungrupp och haft ansvar för frågor rörande skog och vilt. Jag är övertygad om att skogen är, och kommer att förbli, en viktig resurs som ska förvaltas och brukas på ett hållbart sätt.

Inom området skogsbruk är frågor om lönsamhet, brukanderätt, klimatanpassning och viltförvaltning sådana frågor som jag brinner för och som enligt mig är grundfundamenten för att vi i framtiden ska kunna fortsätta bedriva familjeskogsbruk. Som styrelseledamot i regionstyrelsen hoppas jag kunna vara med och bidra med min kunskap och mitt engagemang för att vi inom de gröna näringarna ska få bättre förutsättningar för våra verksamheter i framtiden.

Fredrik Karlsson, LRF Ungdomen

Fredrik Karlsson_webb.jpg
Efter studenten från Stora Segerstad naturbruksgymnasium jobbade jag några år som djurskötare på en mjölkgård, därefter läste jag till lantmästare på SLU Alnarp. Idag jobbar jag som rådgivare inom Ekonomi & lantbruk på Ludvig & Co, fyra dagar i veckan. Den övriga tiden arbetar jag på gården utanför Eksjö, där vi har en mindre mjölkkobesättning. LRF har gott anseende hos andra institutioner och det känns bra att vara en del av det.

Jag ser fram emot att kunna använda nätverket och plattformen inom LRF till att göra något bra. Jag tycker inte om att sitta still vid sidan om utan vill känna att jag kan vara med och påverka åt något håll inom ämnen som engagerar mig, vilket för mig är lantbruk. Som representant för LRF Ungdomen ser jag också möjlighet att få jobba med frågor som är särskilt viktiga för oss unga i branschen, exempelvis föryngring av branschen och trygga återväxten.