Unga stjärnskott intog Gröna näringslivets hus

Varje år uppmärksammas landets alla premieelever. I år började dagar på Gröna näringslivets hus den 11 november. Därefter gick bussen till Skytteholm Hotell & Konferens för att genomgå en ledarskapsutbildning med Kulans Kompetens AB.

Raps och vägskylt
Monica Fie, LRF. Kan du berätta mer, vad är en premieelev?

— Det är en person som valts ut av LRF ungdomens regionstyrelser. För att bli premieelev finns ett antal kriterier. Bland annat ska de vara avgångselever från ett naturbruksgymnasium, ha goda studieresultat och visa gott kamratskap. Eleverna får en spännande och utmanande ledarskapsutbildning i Stockholm under tre dagar. Kursen hålls i november varje år.Vad får de göra under kursen?

— Eleverna bjuds in för att lära sig mer om företagsutveckling, ledarskap och om rollen som förtroendevald i LRF. De får också chansen att lära känna LRF som organisation. Under årens gång är det många elever från naturbruksgymnasier som gått denna utbildning som också blivit både förtroendevalda och anställda inom LRF. 

Vilka lärdomar de tar med sig?

— Det kan vara allt i från att de lär sig att reflektera och tro på sig själva, våga ta plats, utmana och vara kreativa. Sist men inte minst får det träffa nya vänner och bilda nätverk för framtiden.

Varför är det viktigt att LRF Ungdomens regionstyrelser lyfter premieelever?

— Det är viktigt att fånga upp unga duktiga ungdomar i hela landet som är branschens framtid. Sen känner LRF Ungdomens riksstyrelse en stolthet över att kunna erbjuda den speciellt utvalda eleven en fin, bra och innehållsrik utbildning.

Hur många deltog i år?
— I år var ett 20-tal elever vara med och det känns väldigt roligt! ​​​​​​​

Kursen pågick mellan den 11–13 november.
Premien instiftades av dåvarande Sånga-Säby Folkhögskola för mer än 40 år sedan.

 


Bilden visar tidigare premieelever.