Unik satsning: Svensk trädgårdsproduktion ska klimatsäkras

Regnet 2017 och extremtorkan 2018 drabbade svensk trädgårdsodling hårt. Ett nytt projekt ska öka trädgårdsodlarnas motståndskraft mot extremväder och förväntade klimatförändringar.

Intresset för att äta växtbaserat gör att den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen i Sverige växer kraftigt. Värdet på produktionen bedöms enligt Jordbruksverket till drygt 5,3 miljarder kronor årligen.

– Konsumenternas intresse har ökat. Coronapandemin och debatten kring vår självförsörjningsgrad har gjort att folk är mer medvetna om vikten av att köpa svenska produkter, säger Marcus Söderlind grönsaksodlare och ordförande i LRFs trädgårdsdelegation.

Morötter för 600 miljoner

Frilandsodlingen – köksväxter, plantskoleväxter, frukt och bär – står för 59 procent av det totala värdet, medan växthusodlingen – köksväxter & bär, kruk- och utplanteringsväxter, snittblommor och lökblommor i kruka – står för resterande 41 procent.

Sett till den enskilda produkten dominerar morötter med ett värde av 600 miljoner kronor, följt av jordgubbar, 570 miljoner, och lövfällande träd, 510 miljoner kronor. Därefter kommer växthusgurka och tulpaner med 320 respektive 300 miljoner kronor.

Men odlingarna är känsliga för miljö- och klimatpåverkan.

Unik satsning mot extremväder

Nu går startskottet för en unik satsning för att öka konkurrenskraften i trädgårdsnäringen. Orsaken är de omfattande bekymmer som drabbade odlare under 2017 och 2018. Projektet ska öka kunskap och ge metoder och verktyg för att möta klimatförändringar och extremväder. Fokus ligger på vatten och på odlingsteknik för växtskydd.

– Den övergripande målsättningen är att varje trädgårdsföretagare ska få verktyg för att förebygga problemen vid extremt väder. Det är viktigt för att minimera intäktsbortfall och stärker branschens konkurrenskraft på längre sikt, säger Marcus Söderlind.

Förmåga att hantera överskott eller brist på vatten, samt metoder för ökat växtskydd genom förebyggande åtgärder är de två fokusområden som ingår i projektet. Det är helt avgörande för att trädgårdsföretagen ska drabbas mindre hårt av extremt väder. Utgångspunkten för insatserna är de behov som odlare och rådgivare gett uttryck för i det omfattande förarbetet.

– Metoder som kan bli aktuella är exempelvis droppbevattning av lök, användande av understödjande grödor och tunnelodling av bär som hallon i norra delarna av Sverige, säger LRF Trädgårds projektledare Lotta Drabe-Vesterlund.

Bättre än tillfälliga ersättningar

Satsningen innebär exempelvis kurser, både digitalt och ute på gårdar, demonstrationstillfällen och studieresor. Projektledningen vänder sig till odlare i hela landet.

Marcus Söderlind säger att ett så omfattande utvecklingsprojekt ger mycket mer till näringen än att betala ut tillfälliga ersättningar vid extremsituationer.

– Det här är ett samlat utvecklingsprojekt som näringen själv leder. Det är inte ofta man får den möjligheten att inventera behoven så grundligt och det är sällan som vi är så involverade som vi varit den här gången, säger Marcus Söderlind.

LRF Trädgård har en förhoppning om att höja kunskapsnivån hos både producenter och rådgivare. Det innebär en möjlighet att testa fram tekniker som fungerar just här i Sverige. Kurserna och utbildningarna lanseras genom Jordbruksverket, Hushållningssällskapen och LRF.

– Det är en unik satsning som ger kunskaper som lever vidare hos rådgivare och odlare. Och det här är metoder som fungerar både för ekologiska eller konventionella odlare, säger Marcus Söderlind.