Unik skogs- och viltträff i Stjärnorp med alla aktörer

Den 17 september anordnar Södra, i samarbete med LRF och jägarorganisationerna i Östergötland, en träff i skogen utanför Linköping där fokus ligger på att ge möjlighet för markägare och jägare att diskutera hur de kan samarbeta för att förvalta viltstammar av god kvalitét i balans med fodertillgångar i landskapet för att minska skador av vilt i jord- och skogsbruk.

Träffen kommer att vara på LRF Östergötlands styrelseledamot Jonas Edlunds mark i Stjärnorpsskogarna. Under dagen kommer deltagarna att i grupper vandra en cirka 700 meter lång slinga där det kommer att finnas stationer med olika teman. Södra kommer att hålla en demonstration av viltdemohägn, växtlighet och skogsskador, jägarorganisationer i länet kommer att prata om aktiv förvaltning av vilt, Skogsstyrelsen tala om älgbetesinventering, ÄBIN, och hur man tyder den, länsstyrelsen om ett dovhjorts- och vildsvinsprojekt som startas nu i höst, LRF om toleransnivå av skador i lantbruket, LRF Ungdom om hur vi stimulerar generationsväxling av jord- och skogsbruk och Skogsstyrelsen om aktuell information om granbarkborren.

Jonas Edlund är viltombud i Södra och blev tillfrågad att ha Viltdemohägnens dag, men tiden var knapp för honom till det då och idén uppstod sen att anordna något lite bredare; vilket resulterade i denna samling för information och diskussion kring regionala skogs- och viltfrågor.

- Vi arbetar mycket i Östergötland med att få till en samsyn mellan markägare och jägare kring viltförvaltningen. Vi träffas och samtalar för vi tror att det är den bästa vägen framåt men någon sådan här stor träff har inte anordnats tidigare, säger Jonas Edlund.

- Efter den här dagen hoppas jag att förståelsen för varandra ska ha blivit ännu bättre. Att markägare kan fråga jägare vad de kan göra för dem för att underlätta jakten och att jägare kan fråga markägare vad de kan göra för dem för att minska skador, fortsätter han.

Det kommer att finnas  gott om plats för många att delta under dagen. Man kan komma som mark- och skogsägare och träffa jägarrepresentanter för att diskutera viltfrågan och för att ta del av aktuell information kring skog och vilt som kommer att presenteras under dagen.

- Det här är ett unikt tillfälle att träffa olika aktörer och att få vara med i diskussionerna kring en samsyn, säger Jonas Edlund.

Här kan du läsa mer och om hur du anmäler dig.