Stor skillnad mellan kommuner i Jönköpings län i andelen svensk mat

Måltid vecka47 aktivitet LRF Sorsele kommungrupp

En kartläggning som Land Lantbruk gjort visar andelen svensk mat som upphandlas i Jönköpings läns kommuner. I Jönköpings kommun är andelen svenskt hela 65 procent jämfört med Vetlanda som har 22 procent.

I kartläggningen har sju av tolv kommuner i Jönköpings län svarat på frågan om hur många procent av den offentliga tallriken som har svenskt ursprung. När det kommer till frågan om kommunen har en strategi för svensk mat i upphandlingen är svaren inte lika konsekventa. 

-    Majoriteten av kommunerna uppger att de aktivt arbetar för att byta ut råvaror till svenska alternativ i de offentliga köken, vilket är glädjande. Samtidigt behöver de goda exemplen bli ännu fler. Det stärker inte enbart vår livsmedelsförsörjning utan bidrar även till biologisk mångfald, öppna landskap och arbetstillfällen som genererar skatteintäkter, säger regionordförande Karin Nalbin.

Kostcheferna i kommunerna har relativt lätt för att svara på hur stor andel av köttet som är svenskt eftersom det finns en lagstiftning för ursprungsmärkning för dessa produkter och tydliga krav på märkning. Det är lite klurigare för kategorierna fisk och grönsaker.

I Land lantbruks artikel vittnar flera kommuner om att lagen om offentlig upphandling (LOU) begränsar möjligheterna att köpa svenskt och närproducerat. Men det lagförslag som väntas träda i kraft i sommar ska göra det lättare att premiera mindre företag och lokala alternativ.

Undersökningen i korthet

En enkät skickades ut till landets alla 290 kommuner där 224 valde att svara på enkäten. Det skiljer sig åt hur kommunerna har redovisat sina siffror och vilket digitalt stöd de har. 78 procent svenska produkter är den nivå som är möjlig att nå eftersom produkter som vissa frukter och kaffe inte odlas i Sverige.

För mer information kontaktaKarin Nalbin, regionordförande LRF Jönköpings län
073 969 29 08

Elenore Petersson, pressansvarig LRF Jönköpings län
010-184 42 36
eller elenore.petersson@lrf.se

 

Statistik över länets alla kommuner exklusive Aneby, Eksjö, Gnosjö, Habo och Nässjö som inte har besvarat enkäten.

Kommun Län Hur många procent av den mat ni serverar har svenskt ursprung?  Arbetar ni aktivt för att byta ut råvaror mot svenska alternativ?  Har er kommun en strategi gällande svensk mat? 
Gislaved Jönköping Vet ej Vet ej Vet ej
Jönköping Jönköping 65,60% Ja Ja
Mullsjö Jönköping Vet ej Ja  
Sävsjö Jönköping 52% Ja Ja
Tranås Jönköping 30% Ja Nej
Vaggeryd Jönköping Mäter ej Ja Ja
Vetlanda Jönköping 22%    
Värnamo Jönköping 100% för kött Ja  

Källa: Land Lantbruk nr 5, tema offentlig mat