Uppskattade kommungruppträffar med fokus på omvärldsläget

Det blev två uppskattade kommungruppsträffarar i början av maj. De 120 deltagarna fick en dragning kring det politiska läget, omvärldsläget och hur det påverkar LRF. Samtidigt presenterade Sofia Lindblad, valprojektledare, hur vi framgent ska kraftsamla inför valet 2022.

Valpraktika 2022

Valpraktika 2022


LRFs fokusområden under påverkansarbetet inför valet handlar om mat, skog, jobb, klimat och miljö. För att få upp landsbygdsfrågorna på partiernas dagordning har våra prioriterade frågor samlats i en valpraktika.

Sofia Lindblad, hur tycker du medlemmar och förtroendevalda ska arbeta med valpraktikan inför valet 2022?

— Jag tycker man ska börja med att göra en egen analys. Titta på materialet och underlaget tillsammans med styrelse och kollegor och se över vilka frågor som aktuella i din kommun. Fundera över vad medlemmar pratar om och vilka frågor som politier är intresserade av? Sen behöver man inte jobba precis med våra huvudfrågor. Det kan så klart vara andra som ligger högt på agendan.

Vad innehåller den rent konkret?

— Det handlar totalt om 12 frågor som berör maten, skogen, jobben, klimatet och miljön. Det är ett ”smörgåsbord” där man kan välja frågor som är viktiga. Sen har vi lyssnat på vad förtroendevalda önskar.  Det finns bland annat en Power Point som kan användas vid möten. Vi är också fortsatt öppna för behov kring vad man vill ha. Önskas något speciellt kan kommungrupper kontakta sitt regionkontor så tillgodoser vi behoven.

När är det dags att läsa igenom valpraktikan?

— Det ska man göra redan nu om man inte redan gjort det. Läs, titta och gör analyser samt en plan. Om man tycker att det blir för mycket, krångla inte till det. Tänk hellre smått än inget alls och komihåg att politiker är vanliga människor, som du och jag.

Är valpraktikan bara till för kommungrupper i deras arbete?

— Den är till för hela LRF. Kommungrupper, lokalavdelningar och styrelser men även tjänstemän.

Vart hittar man valpraktikan?

— Den hittar lrf.se/val2022. Där finns också fördjupnings-material för att få mer fakta och barkund för att känna sig tryggare och säkrare.

 


Sofia Lindblad. Foto: LRF

​​​​​​​Goda exempel 

Under mötet delade även Mats Mårtensson, Borlänge kommungrupp och Camilla Rosman, Lidköpings kommungrupp, med sig av goda exempel av påverkansarbete. Mats Mårtensson berättade om arbetet hur de skapat fler kontakter inom skogsnäringen. Camilla Rosman pratade bland annat om deras arbete med att skapa dialog och bra kommunikation med kostenheten i kommunen. Något som lett till att näst intill 100 procent av kommunens kök idag serverar svensk mat.

Om du har frågor eller vill veta mer är det bara att höra av dig till kommungruppsansvarig i din region, Regioner - LRF