Uppvaktade ministern

Meit Fohlin (S), ordförande i Regionstyrelsen Gotland

Ett dråpslag för alla gotlänningar men också för 1500 lantbruksföretag och besöksnäringen. Gotlandsbolagets besked om prishöjning med 30 procent fick LRF och regionen att reagera. Och uppvakta riksdagens trafikutskott och infrastrukturministern.

Företag på landsbygden och gotlänningar ska ha samma förutsättningar som likande verksamheter på fastlandet. Något som är extra viktigt i gällande säkerhetsläge. Så krafttag togs och Gotland sates på kartan. Det fick vara nog med prishöjningar.

– Genomför Gotlandsbolaget planerad prishöjning är risken stor att verksamheter läggs ner på ön, varnar Meit Fohlin (S), ordförande i Regionstyrelsen och tänker på jordbruksföretag och besöksnäringen.

Dråpslag för lantbrukare
– En höjning leder till direkta konsekvenser för våra medlemmar och jobben, men också för vår livsmedelsförsörjning och beredskap. Inte bara här på ön utan även för Sverige som helhet, lägger LRFs ordförande Andreas Nypelius till.

Under torsdagen uppvaktade de riksdagens trafikutskott och infrastrukturministern med statssekreterare. Läget är akut och måttet rågat. Under åter har godsavgiften redan ökat med 50 procent. På bara några år har den fyrdubblats. Det är kostnader som läggs på varor som livsmedelsföretagen ”exporterar” till Stockholm och Mälardalen.

Samma villkor som fastlänningar
Så det var en tung delegation som tog sig till fastlandet och huvudstaden. Andreas Nypelius, ordförande för LRF Gotland hade sällskap av Meit Fohlin (S), regiondirektör Peter Lindvall, Roger Hammarström, Tillväxt Gotland, infrastukturansvarige Maja Melin, regionstyrelsens ordförande vice ordförande Andreas Unger (M) och Eva Nypelius (C ) andre vice ordförande.

Målet är att få kompensation för höjningen så att produktion på Gotland jämställs med produktion på fastlandet. När kommande trafikavtal ska förhandlas kräver LRF att det möjliggör samordning med transporter till livsmedelssystemet i Sverige. Gotland ska inte missgynnas.

Följer politiken och beslutern
– De vi mötte under vår presentation var intresserade och nyfikna. Vi fick även en del förvånade reaktioner, säger Meit Fohlin (S) till SVT.

– Vi har lagt fram vår situation och samtidigt fått kontakter som gör att vi kan följa politiken, vad de gör för vår näring och oss gotlänningar. Vi måste se resultat. Det är avgörande. Inte bara för oss utan även för svensk livsmedelsförsörjning, säger Andreas Nypelius.

Se SVTs nyheter om uppvaktningen