Välbesökt årsmöte med LRF Ungdomen Sydost

Det var stor uppslutning under LRF Ungdomen i Sydosts årsmöte under lördagskvällen på Björketorps gård i Johannishus. Drygt 40 deltagare var på plats. Fyra motioner behandlades, bland annat om att åkermark inte skulle få användas till annat än livsmedelsproduktion. Dessutom valdes Sara Ford-Jadin in i styrelsen.

Vid 17 tiden drog LRF Ungdomen i Sydosts årsmötet igång på Björketorps gård i Johannishus. Ett fyrtiotal deltagare hade hittat till. LRF Ungdomen i Sydosts ordförande Erika Henriksson välkomnade och förklarade årsmötet öppnat och därefter tog Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost över årsmötesklubban och guidade mötet igenom dess tjugoen punkter.

Valen

Det var inga större förändringar i styrelsens sammansättning. Erika Henriksson valdes om till ordförande på ytterligare ett år. Håkan Petersson avgick och avtackades efter många år i ungdomsstyrelsen och Sara Fors-Jadin ersatte honom. Håkan kommer dock fortsatt vara engagerad genom att vara ungdomarnas representant i regionstyrelsen tillsammans med Ronja Björkqvist, som också blev omvald till vice ordförande i LRF Ungdomen Sydosts styrelse.

- Styrelsen tackar för förtroendet ännu ett år o ska göra allt för att skapa förutsättningar för er inom den gröna näringen, säger Erika Henriksson, omvald ordförande LRF Ungdomen Sydost.

Om Sara Fors-Jadin

Jimagec2mwq.png

ag är 35 år och bor med min familj utanför Kallinge i Blekinge. Tillsammans med min sambo driver vi en mjölkgård. Jag har sen tidigare en kandidatexamen i lantbruksvetenskap från SLU Alnarp och har jobbat inom de gröna näringarna i snart 15 år.

 Jag har ett stort intresse för mjölkkor och för mjölkens utveckling i Sverige. Andra saker jag vill jobba för är att bidra till att skapa arbetstillfällen för unga och visa att de gröna näringarna är attraktiva.

 När det finns lite ledig tid mellan kor och familj så åker jag gärna på dans eller försöker träffa någon kompis.

 Motionsbehandling

Fyra motioner hade inkommit till styrelsen varav den första handlade om att göra LRF Ungdomen och dess aktiviteter mer synliga och tillgängliga. Den andra handlade om att LRF skulle bli mer effektiv i sina inlägg på sociala medier. Den tredje handlade om att förenkla samarbetet mellan kontrollorganen som verkar inom de gröna näringarna och den fjärde handlade om att ta vara på jordbruksmark för att fortsätta odla mat på den, snarare än att bygga på densamma. Mötet beslutade att ställa sig bakom alla behandlade motioner.

Lokala LRF Ungdomen

LRF Ungdomen i Sydosts styrelse fick i uppdrag att:

  • skicka en motion i motionärens anda till LRF Sydost regionsstämma
  • uppdra att LRF ungdomen sydost styrelse att kolla över möjligheten att instifta ett pris till årets ungdomsaktivitet.
  • LRF Sydosts regionstyrelse uppmuntrar lokalavdelningar och kommungrupper att göra aktiviteter riktade till ungdomar.

LRF Influerar

LRF Ungdomen i Sydosts styrelse fick i uppdrag att:

  • skriva en skrivelse i motionärens anda till berörda tjänstemän och riksförbundsstämman

Gröna molnet

LRF Ungdomen i Sydosts styrelse fick i uppdrag att:

  • LRF ungdomens styrelse skriver en motion I motionärens anda till LRF Ungdomens riksstämma
  • LRF ungdomens riksstyrelse undersöker möjligheterna för ett gemensamt fysiskt kontrollorgan med grund i det digitala
  • LRF ungdomens riksstyrelse skickar en motion i motionärens anda till riksförbundsstämman.

Producera livsmedel är en prioriterad fråga

LRF Ungdomen i Sydosts styrelse fick i uppdrag att:

  • en motion i motionärens anda skickas till LRF Ungdomens riksstämma
  • en motion i motionärens anda skickas till LRF Sydosts regionsstämma

Amerikansk buffé och Brunnen

När årsmötet var avklarat bjöd värden Per Brunberg på en amerikansk buffé på ovanvåningen. Till efterrätt serverades gårdens hemgjorda glass. Sen drog de flesta av deltagarna vidare till Brunnen i Eringsboda för vidare samvaro och trevligheter.