Välbesökt Bondemarknad och politikerdebatt

Välbesökt Bondemarknad i Vike, Kristinehamn, LRF fanns på plats och det hölls också en Landsbygdspolitisk debatt hör två röster från politiker i Värmland.

Under en fin vårdag, när landsbygden visar sin allra vackraste sida besöktes Vike Bondemarknad av ca 3000 besökare. Som en del i programmet stod politikerdebatten med riksdagspolitiker. Aktuella frågor på agendan var kostnadskrisen, energiomställning, frivillig värnplikt i skogsbruk och förstås hur respektive parti, via regeringen, vill hantera läget på grund av den nya världsbilden. Hör några av politikerna berätta om sitt partis ställningstagande.

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=TMqpSXeeEC4 
Del 2: https://youtu.be/aVXmpsDhLYU

Kajsa Edbom