Välbesökt energiträff i Sala

Energiträff i Sala

Energifrågan är högaktuell. Höga priser ger höga kostnader, men de höga energipriserna kan även vara till en fördel för många små och medelstora företag, inte minst för företag inom jord- och skogsbruk. Ny teknik och statliga bidrag gör att vi kan få god lönsamhet på produktion av allt fler energislag. LRF bjöd in medlemmar, leverantörer och experter till en gemensam dag kring energi på Åby gård i Sala.

Håkan Johansson, Åby Agro AB samt ledamot av regionstyrelsen LRF Mälardalen. var värd för dagen. Han presenterade den energikartläggning de har gjort tillsammans med Ingvar Persson, Ludvig & Co i Umeå. Så här sammanfattar Håkan deras lärdomar:

- Det var en tankeställare. Man ser på hur många ställen på gården som vi gör av med energi, sånt man inte tänkt på. Energi som kommer in - diesel, flis osv. - är relativt lätt att hålla reda på, men hur den används är svårare. Det gäller att vara väldigt noggrann med att till exempel föra journal. Nu går vi vidare och försöker bli mer energieffektiva. Båda i att minska användningen, men också att ersätta energin med hållbara energikällor så långt som möjligt.

Energiträff i Sala
Energiträffen samlade runt 40 medlemmar.
Energiträff i Sala
Lars Andrén, Drivkraft, pratade om småskaliga solcellsparker.
Energiträff i Sala
Johan Benjaminsson, Gasefuels, pratade om biogas från gödsel till kraftvärme och drivmedel.
Energiträff i Sala
Magnus Johnsson, Svenska Volter, pratade om planerbar elproduktion.