Välbesökt frukostseminarium i riksdagen om EU:s vattendirektiv genomfördes av LRF och Energiföretagen

EU:s vattendirektiv

Den 10 maj genomförde LRF och Energiföretagen ett frukostseminarium om EU:s vattendirektiv i samarbete med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna.

Att kombinera energi och livsmedel i samma tema visade sig intressant och platserna i partimatsalen tog slut.  Seminariet hölls för att det i Tidöavtalet mellan partierna finns ett beslut om att pausa den pågående omprövningen av vattenkraft. Det är viktigt att de beslut som fattas om nytt arbetssätt efter pausen blir bra och därför behövs synpunkter föras fram nu.

Två budskap var tydlig från båda arrangörerna. Det första är att både energiproduktion och livsmedelsproduktion påverkar vattnet fysiskt och för att åtgärdsbördan inte ska påverka varken energi- eller livsmedelsproduktion för mycket behöver vattendirektivets verktyg kraftigt modifierat vatten användas i större skala än idag.

Det andra är att regeringen behöver göra en proposition av den så kallade vattenförvaltningsutredningen från 2019 som föreslår ökad politisk styrning av vattenförvaltningen.

Seminariet spelades in och går att se här:

Vattenkraft och livsmedelsproduktion hotas när EU:s vattendirektiv implementeras i Sverige - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)