Välbesökt landsbygdsfika hos ICA-handlare

Miljöbild utanför åkersberga

ICA handlare bjöd in till ett rundabordssamtal med politiker, slakterinäringen, Länsstyrelsen, livsmedelsföretagare och förtroendevalda från LRF. Syftet med mötet var att diskutera hur vi ska öka den svenska och den jämtländska livsmedelproduktionen.

Den 24 augusti bjöd ICA-handlaren Kent Kristofferson i Östersund in till ett rundabordssamtal med länets politiker, slakterinäringen, Länsstyrelsen, livsmedelsföretagare och förtroendevalda från LRF. 

– På ICA är svensk och lokal matproduktion en hjärtefråga. ICA-butikerna har redan idag stort utbud av svensk och lokalproducerade livsmedel. Ambitionen är att öka detta ytterligare, sade Lena Holmestig, public affairs-ansvarig vid ICA Gruppen AB.

Inbjudan hade gått ut till samtliga av länets riksdagsledamöter och på plats fanns representanter från Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Från LRFs riksförbundsstyrelse deltog Lotta Folkesson, från LRF Jämtlands regionstyrelse deltog vice ordförande Nils Björid, tillika mjölkföretagare och Johan Wikström, ledamot i regionstyrelsen och även potatisodlare.
– Det är viktigt att vi diskuterar problemen med politikerna och dagligvaruhandeln kring de utmaningar som vi livsmedelsföretagare står inför med bland annat skenande drivmedelspriser, sade Johan Wikström.

Aktuella frågor diskuterades
Trots skenande matpriser ses inte någon avmattning ännu  på  svenska och lokala varor på grund av omvärldskrisen. Kent Kristoffersson, handlare på ICA Maxi lyfte svenskt smör som ett exempel där försäljningen ökar trots prisökning.
– Det behövs en långsiktig  jordbrukspolitik för att skapa de bästa förutsättningarna för den svenska livsmedelsproduktionen, nu kan bönderna knappt hålla näsan ovanför ytan, berättade Lotta Folkesson.

Arbetskraftsförsörjning, upphandling och regeltvång var också ämnen som diskuterades under mötet.

Kommande möten under hösten
Alla vid mötet var överens om att matproduktion kostar och just nu sammanfaller flera faktorer till att kostnaderna stiger.  Sverige har trots allt Europas hårdaste djurskyddskrav, ett inspel till de deltagande politikerna var att driva frågan vidare upp till EU att alla länder ska ha hårdare djurskyddskrav. Att maten inom EU ska produceras under jämlika förutsättningar. 

Klappa en ko
Från ICA fanns ett önskemål att ta upp det goda samarbetet som LRF Jämtland och ICA regionalt har haft sedan tidigare. Ett konkret exempel på hur LRF Och ICA har arbetat tillsammans tidigare är t.ex. genom projektet ”Klappa en ko” där  man samverkade kring att få skolelever att besöka länets mjölkgårdar. Detta i ett led att öka medvetenheten och vikten att äta lokalt bland de yngsta konsumenterna. Samtliga deltagare vid mötet var överens om att det är viktigt att sitta ner och diskutera förutsättningarna för den svenska livsmedelsproduktionen. Hur kan vi alla tillsammans arbeta för att öka den svenska livsmedelsproduktionen?