Valet närmar sig och just nu råder full aktivitet i LRFs kommungrupper!

Ampel med surfinia i växthus

Hur modern teknik används i växtodling, vem som äger skogen och hur kostnadsökningen slår,  var några saker Laholms kommungrupp lyfte på rundturen med kommunstyrelsen.

Laholms kommungrupp träffade kommunstyrelsen i Laholms kommun, bra diskussioner och ny kunskap för deltagarna som fick en rundtur på gårdsplan. Där fick de lära sig om hur modern teknik används i växtodlingen, varför svenskt griskött är det bästa, vilka som äger den skog som finns i Laholm och hur dagens kostnadsökningar påverkar den enskilda lantbrukaren på gårdsplanen.

Läs mer om LRFs 12 punkter på:  https://www.lrf.se/politikochpaverkan/val-2022/ 

En förmiddag med gott engagemang från båda håll och viktiga diskussioner inför kommande mandatperiod.

Ulrika Bertilsson