Valkickoff – en succé!

Ett intressant och diversifierat diskussionslandskap där dragkampen om väljarna på landsbygden kan avgöra valet – det skapar möjligheter för LRF. Så inledde förbundsordförande Palle Borgström valkickofferna för LRFs kommungrupper.

Val-kickoff för LRFs kommungrupper

För att inspirera, tagga och göra kommungrupperna redo att dra igång arbetet inför höstens val, bjöds kommungrupperna in till två digitala tillfällen där nära 240 personer från hela landet deltog.

– Vi har en unik förtroendeposition, vi representerar medlemmar som är aktiva inom det gröna näringslivet i hela landet och har en demokratiskt uppbyggd organisation. LRFs röst är viktig i debatten och det är tydligt att vårt arbete gör skillnad. På kommungruppsnivå kan påverkansarbetet gå snabbt och medlemmarna känner av det direkt på gårdarna, det är ett väldigt viktigt arbete som görs i landet, sa Palle Borgström på kickoffen.

Valpraktikan – arbeta tillsammans

Sofia Lindblad, LRFs valprojektledare berättade om Valpraktikan som innehåller tolv konkreta punkter med åtgärder inom maten, skogen, jobben och miljö och klimat. Då politiker och allmänheten ofta har låg kunskap, är det viktigt för LRF att föra dialog för att öka förståelsen för våra näringar. Sofia lyfte också vikten av att fortsätta med påverkansarbetet även efter valet, då många nya politiker kommer att vara nyvalda.

– Med er i kommungrupperna och duktiga experter kan LRF vara en förklarande röst i samhället. LRF är starkast när vi arbetar med hela organisationen och på så sätt sätter tryck i frågor, både på kommunal, regional och nationell nivå, menade Sofia.

Att nå framgång i valet

För att nå framgång i valet krävs det att LRF tar fram konstruktiva och politiskt gångbara förslag i frågor som är relevanta i samhällsdebatten och viktiga för våra medlemmar. Genom att arbeta tillsammans på detta sätt har vi god möjlighet att göra skillnad och erbjuda politikerna lösningar som de kan ta med sig vid förhandlingsbordet.

Exempel på lyckat arbete

Representanter från tre kommungrupper delade med sig av sina bästa tips för påverkan:

Mikael, Lina och Camilla från LRFs kommungrupper.

Mikael Olofsson, Skellefteå kommungrupp om offentlig upphandling

Efter flera års samarbete kontaktade Skellefteå kommun i höstas LRF med visioner att i den offentliga upphandlingen köpa kött direkt från bonden. Vidare kunde de också på så sätt lyfta kunskapen om var maten kommer ifrån samt gynna bygden.

– Vi kunde inte tacka nej till en utsträckt hand, så inom några veckor lyckades vi få ihop bönder med kommunen, berättade Mikael. Det diskuterades allt från logistik och förpackningar till att kunna erbjuda studiebesök på gårdar. Kommungruppens hårda arbete gav resultat, och genom kommunens engagemang att vilja göra skillnad finns nu möjligheterna till samarbetet i deras kommun.

Camilla Hansson, ordförande för Lunds kommungrupp om att skapa opinion

Genom ett offentligt brev lyckades kommungruppen vända opinionen; stadsnära produktiv åkermark blev ej såld och bebyggd. Kommunen kommunicerade ”fler arbetstillfällen”, LRF; ”Vi producerar 800 000 brödlimpor på den aktuella marken. Finns inte maten spelar arbetstillfällena ingen roll”. LRF fick med sig organisationer och privatpersoner som man inte brukar sympatisera med, vilket resulterade i cirka 10 dagars debatter med både bildreportage och skrivelser i media. Genom intensiva personliga kontakter med politiker under 10-14 dagar lyckades de, trots ”fulspel” från politiker som ville ta snabba beslut, att skapa debatt och vinna frågan.

– Idag är det annorlunda, säger Camilla. Nu känner politikerna till oss och har de problem vänder de sig till oss för att få ökad kunskap!

Ida Rantonen, Gislaveds kommungrupp om att skapa kommunikation

En FB-sida för att marknadsföra kommungruppen blev lösningen för att få fler att engagera sig i styrelsen. Med inspiration från programmet På spåret gjordes sju filmer med digitala studiebesöksrundor hos företagare i kommunen, med frågan ”Vart är vi på väg?” Resultatet – de nådde ut till 5 000 personer och har idag två nya tjejer i styrelsen. De har också utlyst tävlingar; halloweentema på gårdar och lyckades skapa ett jätteengagemang hos barn, föräldrar och i skolan. En annan idé som genomfördes av ungdomar på naturbruksgymnasiet var att som ”flygande reportrar” ställa frågor.

– Gör det inte så svårt! säger Ida och berättar att de skapar allt själva; Lägg inlägg ofta för att öka flödet och även möjligheten att nå ut via FB. Vi gör massor; reklam för aktiviteter, samarbeten med kommun eller näringslivsbolag och naturbruksgymnasier. Vi får stor spridning med våra filmer och inlägg – vi når nya målgrupper genom att använda välkända lokala profiler. Alla ser hur kul vi har det!

Till sist, LRFs medarbetare tipsar om påverkanssätt;

Maria Lindström, Norrbotten/Västerbotten

– Har ni nya politiker eller tjänstemän bjud in eller ett par åt gången. På så sätt törs de ställa alla olika frågor och ni har möjligheten att förklara på rätt nivå. Glöm inte; i fredstid skapar vi relationerna att sedan använda i kris (krig)!

Petra Wirtberg, Västra Sverige

– Engagera dig i din kommun med en fråga som för dig är meningsfull. På så sätt blir det roligt och du har engagemanget. Använd kommungruppen – här kan ni samarbeta i frågor. Och, tag tillfället i akt att synas i media – sprid så mycket positiv information som möjligt!

Henrik Sporrong, Jönköping/Sydost

– Ha roligt! LRFs kommungrupper är redan nu duktiga, så fortsätt att bjuda in kommunpolitikerna, på ett trevligt sätt. Och glöm inte att LRFs medarbetare; vi finns här för er. Lyft luren/mejla oss. Lycka till nu kör vi!