Vi oroas av den polariserade kostdebatten

En debatt om Livsmedelsverkets roll i framtida kostråd har blossat upp i Land Lantbruk. Här ger LRF Mjölks hållbarhets- och nutritionsexpert sin syn på saken.

Vi anser att det är viktigt att säkerställa att det inte uppstår en polariserad debatt, där exempelvis veganism eller ovo-lakto-vegetarianism ställs mot blandkost. I många offentliga sammanhang uppfattar vi tonen från olika nyckelintressenter som att veganism eller nära veganism är målet och det enda miljö- och klimatmässigt hållbara.

Vi ser med oro på denna utveckling, eftersom det finns så många faktorer utifrån såväl hälso- som miljöperspektiv som talar för att svaret på vilken kost vi bör producera och konsumera är så mycket mer komplext än så.

Vi uppfattar det också som att den miljö- och klimatmässiga diskussionen om kostråd ibland får leda den hälsomässiga, vilket blir problematiskt på målgruppsnivå. Här har Livsmedelsverket en betydelsefull roll att fylla för att jämka faktorer såsom närings- och energibehov för olika definierade målgrupper, det svenska lantbrukets olika produktionsförutsättningar på regional nivå, samt krisberedskap och försörjningstrygghet avseende livsmedel. Även betydelsen för ekosystemtjänsterna och den biologisk mångfalden som det svenska lantbruket både producerar och är beroende av ska vägas in i näringsrekommendationer och kostråd.

Vi ser fram emot och uppskattar att Livsmedelsverket, liksom tidigare, kommer att bjuda in till dialog och samarbete kring framtagandet av kostråden. Det är viktigt att dessa tillgodoser olika målgruppers behov av näring, också genom att ta hänsyn till faktorer såsom biotillgänglighet (kroppens förmåga att ta upp näringen ur maten).

Vi känner oss också trygga med att Livsmedelsverket, i sitt arbete med NNR och svenska kostråd, kommer att ta hänsyn till regionala och lokala förutsättningar för livsmedelsproduktion och försörjningstrygghet runt om i landet. Mot bakgrund av att svenskt lantbruk sedan länge har ett gediget och framåtlutat miljöhållbarhetsarbete och kan vara stolt över att vara världsledande på den fronten, så ser vi också med tillförsikt fram emot att arbetet med nordiska näringsrekommendationer och svenska kostråd kommer att reflektera detta och uppmuntra till fortsatt såväl animalie- som växtproduktion i Sverige i linje med livsmedelsstrategin.

Vi är övertygade om att Livsmedelsverket i samverkan med branschen och med bred vetenskaplig förankring kommer att kunna landa i en produktiv väg framåt för att öka hälsan och värna om miljön samtidigt.

LRF Mjölk genom
Ann-Kristin Sundin, nutritionsexpert
Victoria Thuillier, hållbarhetsexpert

Följ debatten:

Land Lantbruk: Ska veganism styra  våra kostråd?

Replik, Livsmedelsverket: Arbetet sker på strikt vetenskaplig grund