Vilt i skog, på åker och tallrik

Bilder från Hörby Gård. Foto: Ester Sorri

Gröna möten arrangerade en kväll med temat viltvård ur olika perspektiv, där deltagarna fick ta del av olika erfarenheter från markägarens, Skogsstyrelsens och forskarens vinkel.

Via gröna möten hölls en intressant och välbesökt kväll i Krogsereds bygdegård. Deltagarna serverades en god måltid med viltkött.

Joakim Dannegren från Hallands regionstyrelse berättade om sin erfarenhet från vildsvinen. De går på spannmålen i juli och finns det rågvete gör de gärna bon i den. Gässen är ett annat bekymmer, de förstör brodden.

Henrik Thurfjell berättade via länk om vildsvinens beteende. Han menade att grisen väcker mer känslor än vargen i södra Sverige. 2 miljarder i skördeskador och 1/2 miljard i trafikskador talar sitt tydliga språk. Krasst är det bättre att ligga bakom framförvarande fordon än att köra om.

Drevjakt flyttar grisarna för ett tag, några mil, men återvänder sen.

Förvaltningsområdet bör vara minst 100 000ha och ha samma mål. Att komma överens är det stora kruxet. Ska stammen minskas så är det minimerad mat vintertid och hård jakt på senvintern av suggor. Mata lite - skjut mycket.

Richard Näslund från Skogsstyrelsen ställde frågan vad som krävs för att hålla en extra vinterälg. 15–20 hektar ungskog, menade han. Rönn, asp, sälg och ek, rase, blir alltmer sällsynt och då kommer betesskadorna.

Slaktvikterna på älgkalv sjunker och den trenden behöver brytas, men hur?

Birgit Jönsson