treklöver

Grejen med LRF

Tillsammans gör vi det man inte fixar på egen hand. Många är fler. Det är det som är grejen med LRF. Bli medlem nu!

När politiker tar beslut som påverkar lantbrukare eller markägare så finns LRF där för att se till att våra röster hörs och våra intressen tas tillvara. När aktivister och torka plågar lantbruksföretagare finns LRF där i TV-soffan, på debattsidor och i sociala medier för att upplysa om vad som faktiskt pågår.

Tack vare medlemskapet i LRF har du en stark organisation i ryggen, som skyddar dina intressen och som till och med kan vinna i domstol mot svenska staten.

Det är därför är jag medlem! 

Erik Johansson
LRF Ungdomens riksstyrelse

Sommaren 2018 går till historien, både ur ett mörkt och ljust perspektiv. I juli började de stora brändernas tid, som påverkade många av oss i landet.

Men både frivilliga och brandbekämpare, ställde upp för att hjälpa till. Under sommaren prövades även LRFs organisation, med engagerade medlemmar, lokalavdelningar, kommungrupper och medarbetare runtom i landet. Och vi klarade testet. Under det värsta arbetet fanns hjälpande händer, djurplatser och samordning.

Karin Nolén
Verksamhetsutvecklare äganderätt & skog, LRF Mittnorrland

Att nå fram till politiker under Almedalen är en konst i sig. På LRF Mjölks möten, med de flesta politiska partier, bjöds på gotländska jordgubbar och glass. Med tärningskast tog vi oss också igenom ett år som mjölkbonde i LRF Mjölks Mjölkbondespelet. Ett kast som visade sig vara mitt i prick. Politikerna fick uppleva hur ett år på en mjölkgård kan se ut. Vara med om allt från ”Du har glömt att rapportera en kalv till CDB, nu får du vänta på ditt gårdsstöd, stå över tre kast” till ”Det går bra nu, du vill utöka din besättning till 500 kor och måste gå en extra omväg för att söka Miljötillstånd”.

”Hur kan vi förenkla det här?” var frågan från politikerna.

Jessica Hermansson
Mjölkbonde på Gotland

Alla har något de brinner för som i sin tur förändrar deras företagande eller liv. LRF kan hjälpa en dit. Vi pratar gärna Land och rabatter men det som verkligen betyder något är att man inte behöver känna sig ensam med ett problem eller i en kris. Tyvärr är vi lantbrukare idag utsatta och det påverkar inte bara våra jobb utan även familj, gård, livsverk. Att en stor organisation ställer sig bakom en där man kan vara mer anonym kan vara skönt.

Anna Vägermark
Ordförande LRF Ungdomen Västernorrland

LRFs medlemmar driver tillsammans 70 000 företag och det gröna näringslivet står för nästan 4 procent av Sveriges BNP. Gemensamt för våra företag är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det är vi som kan erbjuda samhället resurser för en hållbar utveckling. 

Tillsammans kan vi göra det bättre och mer lönsamt att jobba och bo på landsbygden.

Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Men även om massan och mängden väger tungt så är det människan som betyder något. Det är just dig vi vill ha med på tåget, med din erfarenhet, ditt företagande, ditt driv och engagemang.

Klicka på Bli medlem för att räkna ut din medlemsavgift eller läs mer här.