LRF är en av Sveriges största folkrörelser och en av våra styrkor är att vi är många. Med omkring 140 000 medlemmar i ryggen får vi politiker i Bryssel, Rosenbad och i din kommun att förstå hur verkligheten ser ut på våra gårdar och att Sverige är större än storstan.

Men vi behöver bli fler som driver på för landsbygdens och de gröna näringarnas framtid. Ju fler vi är, desto mer kan vi bidra till att de gröna näringarna växer, blir mer lönsamma och attraktiva.

Ditt medlemskap bidrar till vår styrka i arbetet för landsbygdens utveckling. Det ger dig dessutom en rad förmåner och rabatter, redan från första dagen.