Varför är du medlem i LRF?
Det var helt självklart att gå med i LRF för en herrans massa år sedan. LRF är ju min ”fackförening”. Sedan dess har jag tagit beslutet att stanna som medlem år efter år.

Varför då?
Jag har alltid fått bra hjälp och så gör jag nytta genom att vara medlem. LRFs styrka bygger ju på att vi är många.

Hur skulle du beskriva LRFs arbete?
LRF är en politiskt obunden organisation som driver landsbygdsfrågorna genom att föra samtal och dialog med politiker och opinionsbildare.

Vad förväntar du dig av ditt medlemskap?
När grödorna regnade bort 2006, foderpriserna steg och priset på gris sjönk hade jag och min kompanjon det riktigt tufft. Då skulle det varit enkelt att skylla på LRF. Men jag tänkte i stället på allt det jobb vi inom LRF lägger ned på att påverka de politiska förutsättningarna för oss företagare i de gröna näringarna. Jag förväntar mig att LRF driver landsbygdsfrågorna och medlemmarna sina företag.

 Vilken lantbruksfråga tycker du är extra viktig?
Att vi bönder har lika villkor inom EU.

Vad står på önskelistan?
Att de svenska mervärdena ökar vår konkurrensfördel rejält i framtiden.

Vill du också bli medlem i LRF? På lrf.se/blimedlem finns ansökan för dig som inte redan är medlem.