Vi blir fler medlemmar

Vi har 140 000 drömmar om framtiden

LRF är sina medlemmar, ungefär 140 000 personer som fixar mat, energi och byggmaterial, företagare som vill få landet att växa. Just nu är det #farmingasusual för dem. Men de har var och en sina drömmar och utmaningar inför framtiden, det är det som är kraften i LRF. Och det är det som skapar tillväxt och lönsamhet i det gröna näringslivet. Här berättar några medlemmar om sina viktigaste frågor.