Vi blir fler medlemmar

Vi får Sverige att växa

LRF är sina medlemmar, 137 000 personer som vill få landet att växa. Det är det som är kraften i LRF, det är därför vi kan påverka de viktigaste framtidsfrågorna. Just nu fokuserar vi bland annat på utformningen av CAP, vilt och vattenfrågor. Samtidigt finns det plats för varje enskild medlem att driva sin hjärtefråga. Se och lyssna, välkommen du också!

Gustav, LRF Jönköping: Konkurrenskraften är viktig

Britta Karin, LRF Norrbotten:
Ökad självförsörjning

Carl, LRF Östergötland:
Lyfta vårt miljöarbete

Frida, LRF Gävleborg:
Stoppa olagliga intrång

Petter, LRF Gotland:
Minska inskränkningarna

Josefin, LRF Norrbotten:
Ägande- och brukanderätten

Karl-Anders, LRF Halland:
Rädda skogen från kraftledningen

Nina, LRF Norrbotten:
Få nästa generation att ta över

Martin, LRF Sydost:
Lokala nätverket räddar liv

Hanna, LRF Gotland:
Ge unga rätt möjligheter

Erik, LRF Gotland:
Premiera de som ställer om

Andreas, LRF Gotland:
Göra lantbruket hållbart i tusen år

Cassandra, LRF Mälardalen:
Hästnäringens lönsamhet

Johan, LRF Västra Götaland:
Mer info om generationsskiften

Elisabet, LRF Örebro: 
Bygg inte på åkermark

Nils, LRF Jämtland:
Kunna lita på myndigheterna

Magnus, LRF Jämtland: 
Öka matproduktionen i Sverige

Ove, LRF Jämtland:
Ha koll på översiktsplanerna

Peter, LRF Skåne:
Bättre spelregler för unga

Fannie, LRF Gotland: 
Få unga att se en framtid

Jenny. LRF Mälardalen:
Bra företagsutbildningar

Thomas, LRF Norrbotten:
Få fler att äta vilt

Mats Ola, LRF Skåne:
Att 300-årigt arv kan gå vidare

Åsa, LRF Jämtland:
Få fler att känna glädjen

Stefan, LRF Norrbotten:
Rätten att bruka skogen

Erik, LRF Sydost:
Prata om matens ursprung

Kerstin, LRF Halland:
Samarbeta om de stora frågorna

Johan, LRF Dalarna:
Bättre konkurrenskraft mot Europa

Carin, LRF Jämtland:
Äganderätten

Dick, LRF Norrbotten:
Rätten att sköta om sin mark

Monica, LRF Jämtland:
Öka kunskapen hos politiker

Maj, LRF Jämtland:
Ökad försörjningsgrad

Mats, LRF Jämtland:
Hållbarhet och klimat

Emma, LRF Dalarna:
Prata om miljönyttan

Johan, LRF Värmland:
Kvalitet och lönsamhet