Vill du engagera dig?

Erik Bengtsson på Mittia: Gård & Skog

Vill du vara med att påverka din och andras situation på landsbygden? Då är ett engagemang inom LRF rätta vägen! LRF är en driven organisation där du som medlem har rätt att vara delaktig och bestämma vad LRF ska tycka, tänka och göra för sina medlemmar i olika frågor. Det ska vara meningsfullt, enkelt och roligt.

Bli förtroendevald - läs mer här
Erik Bengtsson på Mittia: Gård & Skog

Att vara vald i förtroende

Som förtroendevald i LRF är du med och leder en av Sveriges tyngsta intresse- och företagarorganisationer och företräder medlemmar runt om i hela landet.

Läs mer om hur arbetet fungerar

Snabbfakta

Det finns tre olika typer av medlemmar i LRF. Den ena gruppen är cirka 128 000 individmedlemmar i knappt 929 lokalavdelningar, 271 kommungrupper, 17 regionförbund och 21 ungdomsregioner över hela Sverige. Den andra två grupperna är organisationsmedlemmar och intressemedlemmar.

LRFs riksförbundsstyrelse är styrelse för LRF ideell förening och LRF förening upa samt driver genom Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (LEAB) verksamheten i LRF. Styrelsen består av tolv ledamöter som alla är jord-, skog- och trädgårdsföretagare och/eller markägare samt två personalrepresentanter.

LRF bildades 1971 då Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) och Lantbruksförbundet slogs ihop. RLF, som var en intresseorganisation för bönderna och motsvarighet till arbetarnas fackliga organisationer, bildades 1929. Lantbruksförbundet, som tidigare hette Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades 1917.

LRFs arbete sträcker sig från allt mellan lokalavdelningen och den internationella bondeorganisationen World Farmers’ Organisation, WFO. Sakfrågorna är ibland de samma på alla nivåer. 

LRF har också kontor i Bryssel för att kunna bevaka och driva det näringspolitiska arbetet inom EU. Kontoret ansvarar också för kontakter med andra bondeorganisationer.

Sveriges bönder ger stöd till hundratusentals bondekollegor i världen genom LRFs medlemskap i We Effect. We Effect arbetar för att förbättra livet för människor på landsbygden i fattiga länder genom att ge ”hjälp till självhjälp”.

Läs mer om We Effect – hjälp till att kämpa för allas rätt till mat.

Vad brinner du för?