Inom LRF kommer du att jobba med viktiga saker – mat, energi och en livskraftig landsbygd.

Under rubriken Lediga tjänster hittar du de erbjudanden vi har för tillfället. Du är varmt välkommen att söka dem genom att skicka in en ansökan till kontaktpersonen i annonsen.

För mer information, kontakta:
Malin Sätterström, HR-specialist, 08-787 50 21

För projektarbete eller examensjobb, kontakta LRFs högskolekontakt:
Michael Insulander, kansliansvarig Naturbrukets yrkesnämnd,
08-787 54 09