Ale

Bengt Borgström

Ordförande, Ledamot 073-9773841

Bo Carlsson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6412402

Bethine Levin

Sekreterare, Ledamot 0705918518

Ingela Thunberg

Ledamot 0303-338622

Jan-Åke Bernsten

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705716283

Krister Johansson

Jakt- och viltansvarig 0708408827

Maria Hansson

SV-representant 0735270571

Valberedning

Peter Glennbrant

Valberedning, ledamot 0706423722