Alingsås

Morgan Svensson

Ordförande, Ledamot 070-8326983

Mats Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot 0709944018

Roland Andersson

Sekreterare, Ledamot 0705623542

Torbjörn Johansson

Ledamot 0702120140

Maria Olsson

Ledamot 0705976124

Erik Sundell

Ledamot 0708744399

Andreas Johnsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6495660

Lars Påfvelsson

Ledamot 0703475366

Mariette Andersson

Ledamot, SV-representant 0709206613

Lars-Uno Andersson

Jakt- och viltansvarig 0708453177

Valberedning

Bengt Sernestrand

Valberedning, ledamot 0760325863

Lennart Zackrisson

Valberedning, ledamot 0793007268

Sven Andersson

Valberedning, ledamot 0735110451