Alvesta

Mikael Lindberg

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3551963

Ingemar Lundquist

Vice ordförande, Ledamot 073-3970999

Mats Haraldsson

Sekreterare, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Kulturansvarig 0706-619025

Markus Karlsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-5594043

Marcus Klevegård

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig 0706-427900

Oskar Andersson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, SV-representant 070-2741576

Fredrik Roos

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6891378