Borgholm

Caroline Eriksson

Ordförande, Ledamot 070-5460997

Björn Folkesson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Äganderättsansvarig 0485-560147

Håkan Petersson

Sekreterare, Ledamot 073-6319422

Magnus Carlsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-6072798

Marcus Larsson

Ledamot, Skogsansvarig 0733-703368

Tommy Pettersson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5666916

Victor Eriksson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0730-417129

Joakim Oskarsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-7567795

Kristoffer Larsson

Ledamot, Energiansvarig 070-9261386

Christer Nilsson

Ledamot 070-6452316