Dals-Ed

Tomas Sundberg

Ordförande, Ledamot 070-8585881

Magnus Noaksson

Vice ordförande, Ledamot 070-6160171

Bertil Larsson

Jakt- och viltansvarig 070-3345208

Kent Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-6083190