Dals-Ed

Tomas Sundberg

Ordförande, Ledamot 070-8585881

Magnus Noaksson

Vice ordförande, Ledamot 070-6160171

Kent Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-6083190

Bertil Larsson

Jakt- och viltansvarig 070-3345208

Valberedning

Albin Gabrielsson

Valberedning, ledamot 070-6012994