Grästorp

Magnus Karlsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-2385025

Oscar Andersson

Vice ordförande, Ledamot, SV-representant 070-9743500

Erica Johansson

Sekreterare, Ledamot 073-8126828

Henrik Agell

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706171182

Lars Haraldsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0703738930

Valberedning

Markus Bodhall

Valberedning, sammankall. 0768637994

Oliver Franzon

Valberedning, ledamot 0722223661

Clas-Göran Andersson

Valberedning, ledamot 0705341424