Göteborg

Stefan Silebäck

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-8361932

Rune Karlsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5342775

Helena Richardsson

Ledamot 073-6554029

Leif Gustafsson

Ledamot 070-5446697

Mattias Olsson

Ledamot 070-5135902

Bertil Andersson

Ledamot 0703-960629

Valberedning

Leif Rydevald

Valberedning, ledamot 070-7656107

Kerstin Olsson

Valberedning, ledamot 070-5545733