Kinda

Linnea Herbertsson

Ordförande, Ledamot 0735795405

Elin Anderberg

Vice ordförande, Ledamot 076-8395826

Kerstin Sjöswärd

Ledamot 0494-23151

Anders Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6363170

Karl-Johan Bönner

Ledamot 0706-179865

Henrik Wiström

Ledamot 070-8664663

Per-Anders Olofsson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 076-8090507

Rune Larsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-5450534

Valberedning

Birgitta Anderberg

Valberedning, sammankall. 070-1748961

Sven Sandgren

Valberedning, ledamot 0703-445301

Helena Berg

Valberedning, ledamot 0709584333