Kinda

Linnea Herbertsson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0735795405

Elin Anderberg

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 076-8395826

Karl-Johan Bönner

Ledamot 0706-179865

Anders Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6363170

Henrik Wiström

Ledamot 070-8664663

Per-Anders Olofsson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 076-8090507

Kerstin Sjöswärd

Ledamot 0760423151

Valberedning

Sven Sandgren

Valberedning, sammankall. 0703-445301

Hans Wolf

Valberedning, ledamot 076-1302720

Helena Berg

Valberedning, ledamot 0709584333