Kinda

Linnea Herbertsson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0735795405

Elin Anderberg

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0768395826

Kerstin Sjöswärd

Ledamot, SV-representant 0760423151

Karl-Johan Bönner

Ledamot 0706179865

Anders Karlsson

Ledamot, Energiansvarig, Äganderättsansvarig 0706363170

Göran Nilsson

Ledamot 0706795700

Henrik Wiström

Ledamot 0708664663

Per-Anders Olofsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Skogsansvarig 0768090507

Valberedning

Helena Berg

Valberedning, sammankall. 0709584333

Sven Sandgren

Valberedning, ledamot 0703445301

Hans Wolf

Valberedning, ledamot 0761302720