Kinda

Linnea Herbertsson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0735795405

Elin Anderberg

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 0768395826

Karl-Johan Bönner

Ledamot 0706179865

Anders Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0706363170

Göran Nilsson

Ledamot 0706795700

Henrik Wiström

Ledamot 0708664663

Per-Anders Olofsson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0768090507

Kerstin Sjöswärd

Ledamot 0760423151

Valberedning

Sven Sandgren

Valberedning, sammankall. 0703445301

Hans Wolf

Valberedning, ledamot 0761302720

Helena Berg

Valberedning, ledamot 0709584333