Lidköping

Josefina Guttman

Ordförande, Ledamot 070-5371434

Kent Thorstensson

Vice ordförande, Ledamot 0705109305

Camilla Rosman

Sekreterare, Ledamot 0702012239

Martin Karlsson

Ledamot 0733187686

Krister Ivarsson

Ledamot 0733550707

Karl-Oskar Andersson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0730866976

Hans Ottersten

Ledamot 0708597299

Erik Pettersson

Ledamot 0722060779

Marcus Furusköld

Jakt- och viltansvarig 0708551643

Valberedning

Peter Svensson

Valberedning, ledamot 0708920835

Peter Rahm

Valberedning, ledamot 0706878055

Bengt Wester

Valberedning, ledamot 0761061397

Jan-Eric Stenberg

Valberedning, ledamot 0703285979

Lars Karlsson

Valberedning, ledamot 0705246433

Leif Nättorp

Valberedning, ledamot 0738004746

Bengt Roland

Valberedning, ledamot 0708126571

Lennart Larsson

Valberedning, ledamot 0702156234

Anders Löfman

Valberedning, ledamot 0708171108

Johanna Pettersson

Valberedning, ledamot 0732021856