Lilla Edet

Dan Petersson

Ordförande, Ledamot 0701-649477

Rune Augustsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0704-860301

Michael Grönlund

Ledamot 070-8580115

Stefan Olsson

Jakt- och viltansvarig 070-5670697

Valberedning

Vincent Persson

Valberedning, ledamot 0703-404430

Kjell Johansson

Valberedning, ledamot 0706-250697